Jak jsem doplnil Darwina. Část - 2.ad.3

25. června 2017 v 21:51 | selskyfilosof |  Moje logika
Ad.3 - Organizace = vývoj neprobíhá od jednoduchého k složitému, nebo dokonalejšímu, ale od jedné jedinečnosti k druhé jedinečnosti, kdy konečná jedinečnost se snaží dosáhnout universální inteligence původní, základní stavební jedinečnosti.Na počátku všeho je absolutní inteligence, chcete-li: zákonitost, řád, program, Bůh. Přál bych si, abyste tuto část vnímali jako zásadní rozdíl mezi vnímáním současného pojetí Darwinovy evoluce a opravenou evoluci - organizaci Vesmíru z pohledu mnou přijaté filosofie Vesmíru.
Vnímáme evoluci, vývoj pouze v lineární rovině. Na počátku buňka, na konci mnohobuněčný organismus, na počátku primitivní jednoduchý mnohobuněčný organismus, na konci člověk, jako jediná inteligence. Pak tu mají současní evolucionisté pojem "zamrzlá evoluce" - když se nemění podmínky prostředí, pak vývoj ustane, zamrzne. Příkladem mohou být jeskynní živočichové, přizpůsobili se dokonale prostředí, ztratili zrak, pigment, vyvinuli smysly pro tmu zcela dokonalé, jsou velmi specializovanými druhy daného prostředí, dál se prý nevyvíjí. Změní se podmínky, propadne se strop jeskyně, pronikne světlo a tyto organismy se stanou prvotní potravou nových návštěvníků, zmizí, vyhynou. Toto nahrává teorii zamrzlé evoluce, jelikož nejsme schopni postihnout jejich dlouhodobý vývoj a neustálé zdokonalování. Je to však jen lineární vnímání vývoje. Jak do toho zapadají tzv. živé fosilie? Nejznámější je asi Latimérie podivná, lalokoploutvá ryba, která dokládá evoluci důkaz o proměně ploutví v končetiny. Ale celá řada skupin organismů, jako jsou třeba obojživelníci, kteří demonstrují přechod obratlovců z vodního prostředí na souš. Prostředí se měnilo, někteří se vyvíjeli dále v plazy a ti v savce a ptáky, přesto někteří zůstali, přežili do dnešní doby. Obojživelníci zůstali, plazi také, to neodpovídá lineárnímu vnímání zamrzlé evoluce. My jsme pochopili filosofii Vesmíru, jeho vývoj - organizaci, tedy si můžeme ukázat a pochopit, že zamrzlá evoluce je nesmysl. Vývoj, organizace Vesmíru pobíhá v nedělitelném časoprostoru. Prostor je trojrozměrný, čas je rovněž trojrozměrný, tedy 3 x 3 je devět úrovní vývoje - organizace Vesmíru, života v něm, tak jak ho vnímáme. Evoluce není tedy lineární, ale probíhá dvěma směry - ven a dovnitř na devíti úrovních organizace. Na konci je kvantitativní proměna v novou kvalitu, nový organismus, novou jedinečnost se všemi základními vlastnostmi výchozích jedinců. Vysvětlíme názorně v následujících faktech.

Zásadní rozdíl mezi Darwinovou evolucí a evolucí prezentovanou filosofii vesmíru je, že filosofie vesmíru vnímá evoluci jako opakující se proces, kdy počáteční inteligence se formuje do nových struktur organizujícího se vesmíru. Po dosažení naplnění daného časoprostoru evoluce nezamrzá, ale mění směr dovnitř, kdy vzniklé struktury hmoty - organismy se dále vyvíjejí ve vnitřní stavbě - inteligenci.

Začneme u bakterií, ještě všeobecně vnímanými jednoduchými organismy, pomineme před bakteriální struktury, bílkovinné koacerváty a inteligentní makromolekulární struktury vody, a ukážeme si jejich inteligenci. Filosofie Vesmíru na rozdíl od Darwinovy evoluce říká že: Čím starší je organismus na této planetě, tím je dokonalejší a inteligentnější. Darwinisté dnešního pojetí tvrdí opak: Vývoj probíhá od jednoduchých, primitivních organismů k organismům složitějším, dokonalejším, inteligentnějším. My si logicky dokážeme, že toto tvrzení je nesmysl, neboť by to popíralo samotnou evoluci. Jestliže máme na této planetě bakterie již nějaké tři miliardy let, jejich vývoj se nezastavil, nezamrzl, pak jsou logicky ve vývoji nejdále a tím pádem rovněž nejinteligentnější. Většina lidí argumentuje, že bakterie nemyslí a nic nevymyslely jako lidé, především pak ukazuje na naše vyspěle technologie, které jsou však v pojetí bakteriálního světa velmi primitivní. Bakterie dávno vyřešili problém nesmrtelnosti, problém přežití jakýchkoliv změn prostředí na planetě, ale také problém šíření se ve vesmírném prostoru i bez našich raket. Jejich vnitřní inteligence jim umožňuje, zvládnou jakékoliv nástrahy, i ze strany člověka. Vždy najdou způsob řešení a překonají všechny naše antibakteriální prostředky, nebo je dokonce využijí ve svůj vlastní prospěch, neboť jen nepatrná část bakterií je patogenních a ty škodí i jejich většinovým projektům.
Podíváme se nyní na bakteriální technologie a jejich tvůrčí projekty. Když jsem si přečetl knihu Allan Collen "10% člověka" ihned jsem pochopil, že to je začátek důkazu mého vnímání evoluce. Tato kniha ukazuje na teprve otvírané dveře vědy do mikro organického světa.
Vrátíme se tak tři miliardy let zpět, kdy se začaly formovat první bakteriální organismy. Byly na tom podobně, jako jsme dnes my. Jejich těla byla více méně zformována do vnější podoby, tedy do daného tvaru, velikosti - časoprostorového uspořádání. Z vnějšku se již nic moc nevyvíjely, měly podobné tvary jako dnes. Započala jejich vnitřní evoluce. Řešily problémy nemoci, smrtelnosti, výživy, odpadů v prostředí, problém přežití. Po asi miliardě let vnitřní evoluce se jim podařilo většinu těchto problému vyřešit a daly se do nových projektů organizace života na Zemi. Některé se specializovaly na získávání energie, jiné na její zpracování, další na zajištění surovin, jiné na řešení odpadů. Podařilo se jim zorganizovat první buňky, jejihž vnitřní struktury, organely, jako jsou mitochondrie, chloroplasty, potravní vakuoly…jsou původní, úzce specifikované bakterie, ale již závislé na nové organizaci, jedinečnosti - buňce. Ta se stala jejich jak vnitřním, tak vnějším domovem. Na povrchu jednobuněčných organismů, ale i našich buněk pak žije okolo desíti bakterií a mnoha dalších spolupracujících mikroorganismů. Buňky se staly jejich novým domovem, světem. Opět začaly řešit základní životní problémy těchto organismů, tedy problémy spojené s přežitím. Vnitřní vývoj pak pokračoval na úrovni buněk. Po asi dalších dvou miliardách let to zvládly a pokračovaly v projektu mnohobuněčného organismu. Po pěti stech miliónech let jsme ve stádiu, kdy mnohobuněčné organismy nemají ještě vyřešeny všechny problémy přežití, ale již jejich těla v daných časoprostorech jsou rozmanitě funkční, na různých úrovních vývoje. Vnitřní inteligence vašeho těla v každé sekundě vašeho života řídí, organizuje a rozhoduje o životě mnoha miliard buněk a mnoha biliónů bakterií. Na to by nestačila operační kapacita všech počítačů na Zemi a stavba je tak dokonale složitá, že naše galaxie s miliardami hvězd v tomto systému organizace odpovídá asi tak jednomu lidskému orgánu, možná jen tkáni. Jsme však teprve na počátku a cesta řešení našich základních problému s přežitím je teprve před námi. Mnohé mnohobuněčné organismy jsou mnohem dále, je to dáno jejich stářím. Jsou to v podstatě všechny organismy, které se formovaly miliony let před námi. Od hvězdic přes měkkýše až po třeba 400 miliónu let staré žraloky. Všechny tyto organismy jsou projektem baktérií, které využívaly své tvůrčí schopnosti, pro jednotlivé časoprostory, tedy různá prostředí. Pokud vznikne ve vnějším světě volný prostor - prostředí, bakterie toho okamžitě využívají a projektují nové organismy. Jejich tvůrčí schopnosti a umělecký talent nám dokazuje nekonečná pestrost rozmanitých organismů. Podívejte se třeba na tvary a barvy ptáků a rostlin, kde se hrabe lidská představivost. My z té nekonečné škály rozmanitosti jen čerpáme a kopírujeme. Nakonec pochopíte, že my jsme rovněž jejich projekt, který jistě dovedou do dokonalé podoby počátečního božství. Jak říkám, mohl bych o tom napsat jistě mnohostránkovou knihu, nedozrál však ještě časoprostor k jejímu pochopení. Věřím však, že brzy zákonitě nastane doba, kdy tato pozměněná evoluční teorie bude přijata a začne se vyučovat. Věda učiní předpovězený kvalitativní skok. Spolupráce s bakteriemi pak dořeší naše všechny problémy s přežitím. Planeta Země se stane dokonale fungujícím organismem, kde lidstvo bude mít nenahraditelnou úlohu. Je to zákonitý, opakující se proces.

Tak vznikly bakterie, tak vznikly buňky, tak vznikne fungující živý organismus planeta Země. To je univerzální princip organizace Vesmíru, nebo chcete-li Boha a žádný nadřazený člověk, ani jeho současná nadřazená inteligence na tom nic nezmění.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Magion Magion | 15. července 2017 v 1:40 | Reagovat

..a co třeba teorie panspermie?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama