Březen 2016

Moje vize.

31. března 2016 v 23:43 | selskyfilosof |  Moje bláznovství
Stavba a funkce.
Duše a hmotné tělo.

Stavba je hmota,
duše je její funkce.
Pozvu vás nyní,
do tohoto světa.

V dualitě,
realitě,
lineárním plynutí času,
vnímáme jedinou trasu.

Od hmoty k duši,
nikdo netuší,
že touha plyne,
k duši se vine.

Ze světa Země,
do Nebes,
církev do nás buší,
nikdo netuší.

Já znám cestu jinou,
z Nebes,
všechny duše
touhou plynou.

K Zemi,
kde nezhynou,
jen naplní se,
v citech formou jinou.

Touha duše
po hmotě,
je stejná jako,
po Jednotě.

Já duše
chci si prožívat,
tebe má hmoto
dobývat.

Kde?

Tady na Zemi,
se všemi,
co cítí,
svou duši v bytí.

Já jsem funkce hmoty,
ta dualitou nadřazená
a city,
podceněná.

Láska je cit,
to je ten hit,
který,
můžeš snít.

Jednoduché,
stačí jen,
chtít a vše,
můžeš mít.

Já sem Bůh,
a jsem ty,
ty jsi ty,
a jsi Bůh.

Já duše - funkce,
dnes hmotu ovládnu,
svět teorií Lásky,
rovnováhou zasáhnu.

Co se stane?
V orgasmu
Boha
se setkáme.

Žij,
já říkám,
žij!
Jsi Já!!!

Mimozemšťané

31. března 2016 v 0:39 | selskyfilosof |  Moje logika
Mimozemšťané.

"Úžasný fenomén."

Když mi dovolíte, trochu to prodloužím a využiji tohoto významu slovíčka, abych vám ukázal, jak se učím vnímat v duchu univerzálních zákonů. Třeba to někomu pomůže. Na těchto stránkách jsme si již představili několik univerzálních zákonů. Jedním z nich je Zákon tří úrovní. "Hledání, poznání, pochopení." Kdykoliv mne něco osloví a vznikne ve mně potřeba si to představit v souladu se svým vědomím, tak:
1.
Nejdříve si uvědomím můj současný pohled na pojem, třeba "Mimozemšťané" a začnu "hledat". Vybavuji si informace, které jsem získal v minulosti. Většina se jich vybavuje jen uvědoměním. Hledám ve své mysli, často se zjevují věci na první pohled nesouvisející, časem bývají použity. Začnu rovněž vědomě hledat, v literatuře, dnes často na internetu, sbírám informace.
2.
Pak začínám "poznávat", opět vědomě třídím, hledám souvislosti, začínám psát, vytvářet odpověď. Velmi často se stává, že se setkávám z dalšími informacemi, které přijdou v podobě myšlenek z náhodně slyšených vět, od lidí, ale i zvířat, či tzv. mrtvých věcí. Již v průběhu psaní se automaticky formují myšlenky ve větách.
3.
Když je text hotový, nechávám, jak já říkám zrát. Čtu vlastní text několikráte, někdy i v průběhu jednoho dne. Délka zrání, trvá různě, od dnů do týdnů, ale i měsíce. Pak přichází "pochopení" a já cítím, že mohu předat, zveřejnit.

Myslím si, že takto pracuje každá mysl, jen si to neuvědomujeme. Uvědoměním zjistíte, že informace, odpovědi přicházejí z univerza a celý proces uvědoměním se urychlí a bude srozumitelnější.

A jak to dopadlo s mimozemšťany v mé mysli?

Okamžitě se mi spojil fenomén "Mimozemšťané" s Bohy, vírou a náboženstvím a také bakteriemi. Při třídění informací se snažím vyhledat to, co je nějakým způsobem zavádějící. Konspirativní teorie, nadřazenou víru, módu zdrojů informací, a další pro mne nepřijatelné… Snažím se, držet logiky, nepopíratelných faktů a intuice.

A tak fakta:

Mimozemšťané i Bozi mají společné především to, že jsou lidé, kteří v ně věří, nebo nevěří.

Původ, této pravdy je v nevědomosti, neznalosti v podobě zjevujících se nevysvětlitelných reálných skutečností.

Božstva se objevila tehdy, když lidé si neuměli ještě vysvětlit základní přírodní zákony. Ti, kteří je začali poznávat, je nepředali dál, ale využili k ovládání ostatních. (Třeba, kněží ve starém Egyptě své znalosti z astronomie, použili k zastrašování lidí a ukázce své moci tyto jevy ovládat. Neovládali, jen prostě věděli, že přijde zatmění Slunce, nebo se objeví kometa a to využili pro svůj prospěch.)

Mimozemšťané se objevili v době, kdy již Božstva nebyla tak přijatelná. Mnohé přírodní zákony se staly společným vědomím. Zůstaly však jevy, na které ani současná věda neumí odpovědět. Nemůže je sice plně využít k ovládání, ale nechce se zbavit své prestiže. Nechce ztratit vliv, tak je zákonitě většinou popírá. To jsou nevěřící. Pak, ale se objeví skupiny vědců, kteří tvrdí opak, věří v mimozemšťany. Ti jim slouží k popularitě a určité společenské prestiži, ale nic nevědí, nemohou ovládat. Tvoří většinou vědecké konspirativní teorie. Božstva využívají k potvrzení existence mimozemšťanů. (Nejznámější jsou příklady, kdy na nějaký ostrov v moři přistálo letadlo, myslím, že to bylo v průběhu nějaké naší války. Po mnoha letech se na tento ostrov dostali jiní lidé z naší civilizace a spatřili uctívání Božstev, jež byly zhotoveny z přírodních materiálů, dřeva apod. ve tvaru letadla. Ale i dávná historie ukazuje, že v mnohých oblastech, kde přistáli naší první mořeplavci, jsou uctívána Božstva v podobě lodí, které sami domorodci neznali a především nikdy neviděli bílé lidi. Na tomto "faktu" pak tvoří své konspirativní teorie.)

Zůstaňme tedy u faktů.

Uvedený příklad je základní fakt, který nám ukazuje, jak naše mysl reaguje, když neví, nechápe. Když někdo tuto naší nevědomost využije, tím, že předá líbivé v daném časoprostoru logické vysvětlení, rázem může ovládat, masy ostatních.
(Nejjasnější příklad, z naší ještě nedávné minulosti: Hitler, ovládl milióny Němců, dal jim v daném časoprostoru žádanou odpověď. Proč se cítí nenaplnění? Proč strádají? Proč jsou nezaměstnaní.? Proč jsou mnohde jen trpění. Proč nejsou milování?

Touha po Lásce je nesilnější síla ve Vesmíru.

Pak stačil impuls k touze tohoto naplnění. Kdo je za to odpovědný? A historie mu nahrála v nenávisti křesťanské společnosti k židům, přidání jiných méněcenných národů už nebyl problém…Výsledek - krutosti, jeho nevědoucího, nechápajícího národa.)

Vraťme se k faktům. Na Zemi je mnoho nepochopitelných, zatím nevysvětlitelných jevů. Od podobizen astronautů na gotických chrámech, přes stavby pyramid po celém světě, přes dokonale opracované, přemisťované, kameny obrovských velikostí a hmotností, s čím si ani dnešní technologie neumí poradit, až po kruhy v obilí, které jsou možná hrou, však vědecky nevysvětlitelnou. Jsou to vzkazy z Vesmíru, nebo naší nepochopené minulosti?
Kdybych měl právě teď předávat vše, co mi univerzum nabízí, bylo by to hodně, hodně dlouhé a tak se pokusím volit zkratku.

To, co vás nejvíce zajímá.

Neodpovím na otázku, zda mimozemšťané jsou z jiné planety, nebo naší předci, kteří museli opustit planetu z důvodu jejího přírodního vývoje. Zanechávají zprávy, nebo jen pomáhají, nebo jsou součástí všeobecného života Vesmíru? Asi by se vám líbilo, kdybych řekl, že některé planety naší galaxie jsou právě živoucí, díky životu naší planety, která tam život přinesla. To, bych vás chtěl ovládat. Nechci. Říkám nevím, ale dle současných vědeckých poznatků, je to možné, neboť naše planeta putováním ve Vesmíru zanechává živou stopu. V horních vrstvách atmosféry opouštějí bakterie, spory hub i pyl tuto planetu, gravitace je neudrží. Dnes můžeme říci dokonce, že aktivně s každou kosmickou lodí, satelitem vysíláme do kosmického prostoru také život.

Co vím, to předávám.

To vás také zajímá, nevíte, nevěříte, ale toužíte. Tak k organizaci Vesmíru a technologiím, které brzy poznáte.

Již jsem dříve zmínil, biotechnologie.

Nechtěli jste přijmout, že jste stejná organizace buněk ve Vesmíru jako opice, prase, blecha.
Dnes to mnozí víte.

Nechtěli jste přijmout, že nejste nad všechny neživé i živé nadřazeni. Málo z vás si to uvědomuje, když neživé vám bere dům a živé vás ovládá a někdy i zabíjí.
Dnes to mnozí víte.

Třetí šok, nejste to, co si myslíte, že jste.
Jste a nejste.
Jste dílo Boha a nejste.

Kdo jste?

Jste poskládáni z mnoha biliónu buněk, každá má váš identický genetický kód, ten je ale menší než u rýže. Kdo je rýže? Neptejte se mně. Zatím stejně jako vy jen vím, že je to rostlina, která nás živí a je tu mnohem déle, než my. Ale vím, že na každé vaší buňce je asi deset bakterií a dalších mnoho vašich mikro souputníku. Ti tvoří vaše tělo, to je jejich domovem, oni ho tvoří, oni ho budují. Oni, ví. Bez nich byste nežili, bez nich byste nefungovali, bez nich, byste neexistovali. Oni vás stvořili. Vaše tělo ví. Vaše mysl ještě ne. Přichází čas dorozumění. Učit se komunikovat s vlastním tělem, učit se komunikovat s inteligencemi těch, co jsou zde již miliardy let. Bakteriemi a všemi ostatními prvotními organismy. Když se to naučíte dovnitř, již nikdy nezestárnete. Když se to naučíte vně, vše vám postaví. Oni znají tajemství nesmrtelnosti, stejně jako cestování ve Vesmíru.

Věřte, skutečně umí postavit kosmickou loď, která vás dopraví, kam chcete. Ale mohou vám prozradit, jak se tam dostat i bez ní. Vy však projdete ještě určitý čas dopravy pomocí těchto lodí.

Technicky se vykašlete hledat motory, které budou pohánět vaše kosmické lodě. To je závislost na sebou nesené spotřebovávané energii. Tu nepotřebujete. Žádnou energii na dopravu ve Vesmíru nepotřebujete, využijete jeho věčnou Lásku, přitažlivost, gravitaci. Tak pojďme do světa faktů.

Filosofie vesmíru mi dala odpověď.

Jako malý kluk jsem si rád hrál s autíčkem, které mělo na své zadní části magnet, já měl tyčinku, na jejímž konci byl opět magnet, jen opačné polarity. To autíčko jelo na principu odpudivé síly magnetu.

Nevím, proč se mi tato myšlenka vynořila z dětství, ale vím, že je to princip gravitačního motoru. Prostě umět přepólovat. Představte si, že postavím kosmickou loď, nebude mít žádný motor, jen podobnou skřínku, kterou stvořil Tesla, aby zachytil a usměrnil rádiové, možná jiné všudy přítomné ve Vesmíru síly.
Já budu mít skříňku, která umí přepólovat gravitaci. Dám signál a rázem síla, která mne k Zemi přitahuje, mne od ní bude odhánět. Stačí jen volant, který umí tuto sílu nechat působit v daném časoprostoru. Klidně se smějte, ale tuhle hračku si umím zcela reálně představit, stejně jako někteří ve středověku kulatost Země, přesto že se všichni smáli, protože bychom podle tehdejších učenců museli zákonitě spadnout. Sedím v malém talíři a točím volantem, který mi díky gravitaci umožňuje se přibližovat, nebo se vzdalovat od Zemského povrchu, rovněž mi umožňuje měnit směr. Takto jsem se vcítil a užil si kreslení všech obrazců v kruzích v obilí. Vůbec mi nevadí, že nevím, co nám mají říci, ale vím jak je malovat. Je to, byl to, úžasný zážitek. (Možná si říkáte fantasmagorie. Tak si vezměte dva magnety, nejdříve je přiložte nesouhlasnými póly k sobě a ucítíte sílu, která je přitáhne a spojí, pak jen otočte a ucítíte sílu, která je bude nutit se vzdalovat. Když poznáte, tajemství přepólování odlepíte se od Země, pak si vyberete libovolné kosmické těleso, které vás bude přitahovat, nebo odpuzovat, a můžete bez jakéhokoliv paliva ve Vesmíru cestovat.)

A tak se ptám?

Jsem mimozemšťan, jsme mimozemšťané, nebo jen se učíme spolupracovat?

Nevím, jen, vím, že vše je moudré a především zákonité.

Děkuji, děkuji Bohu, děkuji universu, děkuji sobě, že mohu vnímat.
(Nejsem fyzik, nejsem konstruktér, nejsem ani vědec, jen vím, na jakém principu budou některé nové technologie pracovat. Příště možná, jak budeme vyrábět elektrickou energii bez generátorů, bez elektráren. Pouze přímo z tepla a života. Když to dokážou bakterie, rejnoci i jiní tvorové, proč by to nemohl dokázat člověk? Toto jediné umím předat do Jednoty, zbytek musí dokončit jiní v Jednotě a pro Jednotu. Vše se objeví, až přijdou vědci pracující pro Jednotu, nikoliv byznys a ovládání. Až se naučí pracovat s univerzálními zákony bez nadřazenosti, pak se také dovíme, kdo jsou, nebo nejsou mimozemšťané.)

Filosofie pro život: 1,2,3.

28. března 2016 v 12:24 | selskyfilosof |  Moje logika
Proměna.

Když jsem před sedmi lety začal psát tento blog, dal jsem si do jeho profilu Moto:

"Život je filosofie".

Život, tak jak jsem ho padesát let prožíval, zažíval rozmanité situace, prostě naplňoval svoji cestu, formoval mé vnímání a přijetí univerzálních zákonů, tak jak jsem se s nimi ztotožnil. Jednoduše, odpozorovanou realitu jsem měnil ve filosofii Vesmíru.
Jsem, jako ostatní součástí obrovské proměny, kterou od počátku tohoto roku, všichni nějak víc si uvědomujeme. Je zákonitá, jen ještě nerozumíme, ač toužíme.

Uvědomění je skvělý začátek všeho, bylo i na počátku univerza, chcete-li Vesmíru, chcete-li Boha.

A tak jsem si začal všímat vlastní proměny. Všechno mé psaní, byl odraz reality v mém vědomí. Poslední články se mi zdály být jiné. Začaly být a zatím jsou mnohonásobně více čteny a přijímány. Proč? Odpověď mi přišla dnes ráno po březnovém úplňku:

"Sedm let piluješ zákony univerza a učíš se je uplatňovat v realitě. Je čas filosofie pro život, začni předávat, jak přijatou filosofii měnit realitu. Ano Filosofie je život, naplň druhou polaritu svého Mota":

"Život je filosofie a filosofie je Život."

Snad je mým úkolem toto naplnění, a já budu předávat vše potřebné pro jednotu Nové civilizace v Nové Zemi na Dospělé planetě zvané Země.

Něco mi říká:

Začni tak, jak jsi předával svým žákům, nic jsi nesugeroval, nic jsi nevnucoval, jen jsi předal tři možnosti vnímání. Vědecké v souladu s učebnicemi, náboženské v souladu svobody víry, a své vnímání reality Vesmíru. Vždy jsi končil tím, že každý si má vybrat to, co se mu nejvíce líbí, co si myslí, že je pravdivé. Věděl jsi, že učitel má předávat v souladu se svým vědomím i svědomím.

To platí i pro vás. Vyberte si tu nejuspokojivější filosofii, nebo si stvořte tu nejlepší - vlastní.

Představíme si nyní postupně znovu všechny univerzální zákony Vesmíru:

Stavba a funkce.

Věda nám říká, že Vesmír a svět kolem nás se řídí přírodními zákony, zákony fyziky a …dalších přírodních věd, které jsme stvořili. Dále dodává ve své nadřazenosti, že člověk se stal pánem tvorstva na této planetě a je schopen tyto zákony ovládat a dokonce některé měnit.

Náboženství nám říkají, že život je řízen božími zákony. Dále dodávají ve své nadřazenosti, že jsou vybraní boží zástupci a jen oni jsou schopni tyto Boží zákony na této zemi hlásat.

Filosofie Vesmíru má pak ústřední zákon stavby a funkce, který říká:

"Ve Vesmíru je všechno postaveno tak, aby správně fungovalo, a vše funguje tak, jak je postaveno."
(To byla vždy má úvodní věta v předmětu přírodopis, na druhém stupni základní školy a dalších tzv. přírodních věd, které jsem učil.)

Stavba je: časoprostorové uspořádání základních stavebních částic, je jedno, jestli to jsou atomy, nebo vesmírná tělesa. Ty jsou směrem dovnitř nekonečně dělitelné, směrem ven, nekonečně skladatelné. (Atom dělíte na částice a dále, Vesmír skládáte z hvězd, planet, galaxií a dále.)

Funkce je: vnější projev této poskládané hmoty, její existence. Její vlastnosti, schopnosti, jsou sice nehmotné, ale bez hmoty neexistující. Nehmotnost není protikladem hmoty, ale její vlastnost - funkce. Hmotný Vesmír má nehmotné projevy, pozorované pouze prostřednictvím hmoty.
(Jednoduchý příklad: pohyb sám osobě je nehmotný, ale je pozorovatelný jako vlastnost hmoty, stejně to platí třeba o síle a magnetismu.)

Co z toho vyplývá pro nenadřazenou vědu?

Že začne hledat a poznávat tyto zapomenuté vlastnosti, které nás všude obklopují, a až je pochopí, pak se objeví nové technologie, které ovšem budou již kvantovým skokem, pro nás zatím nepředstavitelné.
(Více v článku Mimozemšťané.)

Systém práce vědců se promění na hledání správné stavby pro určitou funkci, kterou chceme realizovat. Můžete říci, že současná věda takto pracuje: "Chci-li rychlé auto, tak hledám konstrukci-stavbu, jak toho dosáhnou. Jenže se držím jen mně stále vlastní technické realizaci. Nejsem schopen překročit jiné možnosti stavby." Často se pak stává a není to náhodné, že občas něco chci postavit, stavím, postavím, ale ono to má zcela jinou vlastnost, funkci.

Takovou to náhodou přišlo na svět mnoho objevů.

Vědci si brzy uvědomí tuto skutečnost a začnou hledat v okolním světě. Jestliže chci dokonalé zpracování sluneční energie, musím poznat stavbu rostlinného chloroplastu, až ji poznám, tak ji postavím a realizuji tuto funkci. A pod…

Význam tohoto zákona pro praxi je, že nejdříve, uvědomím-li si nějakou funkci, musím ji ve Vesmíru najít a pak podle ní postavit hmotu, které je tato funkce vlastní. Nic nemusím vymýšlet, vše je vymyšleno.

Tajemství úspěchu je to:

1. najít,
2. poznat,
3. pochopit.
To jsou tři úrovně organizace Vesmíru.

Pokud pochopím, pak stavba je již kvantovým skokem realizace požadované funkce.

(Příště zákon jedinečnosti, dipolarity a trojelementárnosti.)

Zvládneme to?

23. března 2016 v 21:22 | selskyfilosof |  Moje logika
Vstup do "Jednoty"
Zvládneme to?

Uplynulo téměř pět let, co jsem si znovu přečetl svůj vlastní článek přetištěný na jiných stránkách. Byl mnou i jinými přepsán tak, že je stále pravdivý vzhledem k mému vnímání. Jen dnes jsem vycítil, že bych napsal víc.
Jak se posunulo zákonitě moje vnímání?

Chcete vidět další vize, informace?

Cítím, že mohu dál opět něco předat.
Víte, mám stále v sobě zakořeněný pocit Galilei Galileiho, který odvolal, Darwina, který držel v šuplíku svou teorii evoluce dvacet pět let. Uvědomovali si, že pravda, nemá cenu života, chci-li žít. Život je dar a já nemám právo, jen volbu, ho proměnit na oběťnický zmar. Je třeba trpělivosti a časoprostor se naplní.
Mám je za to upřímně rád.

Co říci vám dnes o "Jednotě"?

Já stále častěji vstupuji,
obrazy Boží prožívám,
maluji,
však ještě stejně
se navracím,
a dualitu zažívám.

Tak pojďme z pohledu duality riskovat.

Vstoupíte-li do Jednoty,
zmizí trampoty,
však,
klamat vás bude,
duální zrak.

Vše,
je nepředstavitelně krásné,
není k čemu přirovnat,
však stejně děsné,
jak, se s tím vyrovnat.

To je zákon magnetu,
že oba póly,
vždy jsou tu.

Láska má neskutečně mnoho podob,
jen sloní chobot,
umí vychutnat
si všech dobrot.

A tak,
bez veršů a metafor,
to je,
jen duality spor.

Vstoupíte-li do světa jednoty,
budete vnímat její nepopsatelnou krásu
a také její neoddělitelnou ošklivost,
však jen nekonečné tvary budete si užívat.

Vstoupíte-li do Jednoty,
Láska bude vaše přítomnost,
bude hřát i pálit,
však jen nekonečnou sílu budete si užívat.

Vstoupíte-li do jednoty,
sedm miliard osudů,
budete prožívat
však jen nekonečný život budete si užívat.

To zákony Vesmíru jsou o nedělitelnosti.

Vstoupíte-li do světla,
bude Den hřát,
a Noc chladit,
obojí budete si přát.

Už nedělíte,
jen v obou
pólech,
sníte.

Příště jen,
jak jedinečný jedinec,
v jednotě
je ponořen.

Pravda o Egu.

23. března 2016 v 20:39 | selskyfilosof |  Moje logika
Myslím si, že současné vnímání slova "Ego" je transformováno vlivem hledání různých duchovních cest, do významu, které mu vůbec nepřísluší. Je redukováno na chtíč, vášeň, touhu a v podstatě něco zlého v naší osobnosti "Já". Kdybychom se podívali na pravý význam tohoto slova, jak ho definoval Sigmund Freud, pak bychom zjistili, že tu něco není v pořádku.

Freud mu dal tři úrovně, "Id", "Ego", "Superego". Jestliže budeme objektivně posuzovat v duchu Freudovy definice, pak zjistíme, že ego vyjadřuje formování a utváření našeho "Já" v průběhu života, nebojím se říci: "okamžitý stav naši Duše". Doporučení mnohých duchovních cest, že dál nepokročíme, že nedosáhneme osvícení, světla, pokud se nezbavíme ega, je pak zcela nesmyslné, neboť zbavit se vnímání své duše, znamená přestat existovat. Již před pár lety jsem měl podobné myšlenky a napsal jsem "Nezbavujte se svého Ega" (viz:mé stránky). V současnosti je stále Ego středem pozornosti, ale jak již jsem řekl, ve velmi zkresleném významu. Filosofie Vesmíru mne naučila vnímat pravdivě, objektivně a tak jsem hledal adekvátní pojem odpovídající současnému vnímání slova "Ego". Našel jsem ho, vlastně tady se mnou vždycky bylo, odpovídá tomu, co filosofie Vesmíru nazývá "nadřazenost", prvotní hřích, stavební kámen duality, nerovnováha. Chceme-li se aktivně podílet na tvorbě tohoto světa, měli bychom se učit objektivně posuzovat. To, co dnes vnímáme ve významu slova Ego, není nic jiného než nadřazenost v nekonečném množství podob.
Jestliže Ego je něco ve mně, co vyjadřuje mé touhy, potřeby, přání, schopnost se realizovat v existujícím světě, realitě, pak je vše v pořádku, neboť bych se nemohl aktivně účastnit jakékoliv činnosti, tedy, nemohl bych ani hlásat své pravdy o duchovnu, mém vnímání světa, ani o potřebě spolupráce a cestě k Jednotě. To vše, je dáno mým Já, i mé probuzení je výsledkem nějaké touhy, tedy Ega.

Rozumíte?
Ego, není skutečně nic jiného, než vaše uvědomující se duše. Problém nastává, když si to neuvědomuji a své Já "nadřazuji" nad cokoliv, nebo když si uvědomuji, ale podceňuji své Já, opět pod cokoliv. Problém zmizí v okamžiku, když dám vše do rovnováhy, to mne naučila filosofie Vesmíru. V rovnováze "Ego" je a "Není", tak jako "Já" jsem "Vše a Nic", tak jako "Bůh" je "Všechno a Nic."

Proč se tím zabývat?

"Neboť okamžiky minulosti, tvoří realitu budoucnosti."
"Vše probíhá na třech úrovních: hledání, poznání, pochopení." (viz má šifra)
Chceme-li chápat v Jednotě, budovat Nový svět, musíme spolu stejně rozumět významu jednoduchých slov, vět.

A tak Ego jak bylo popsáno a představeno světu Sigmundem Freudem (zkopírováno z Wikipedie), a pohled mého vnímání v duchu univerzálních zákonů:

Tak, a jak to vidí filosofie Vesmíru?
Tři úrovně Ega odpovídají, třem základním úrovním universálních principů: "hledání, poznání, pochopení". Nebudu se rozepisovat, stačí, když si každý sám srovnáte definice s významem slov. A tak Id - odpovídá hledání, Ego - poznání a Superego - pochopení. Toto vše je naše cesta v časoprostoru, náš pohyb, to, co nazýváme vývoj, náš vývoj jedince - ontogeneze, náš vývoj jako druhu - fylogeneze. Dle Vesmírných zákonů, cestou od jedné jedinečnosti k druhé v rámci organizace. Pak musíme projít 3 x 3 úrovně, to je devět a nastává kvantový skok. (viz. má šifra). Od člověka jedince k jednotné lidské civilizaci. Tato naše cesta je, odhaduji na šesté úrovni - pochopení poznaného, možná, sedmé úrovni, hledání pochopeného, nejsem si jist.

Co z toho vyplývá?
Ego je špatně vnímáno a zavádí nás do podivných pochyb.
Nemám nic chtít?
Nemám po ničem toužit?
Nemám hledat?
Ani touhu po rovnováze, souznění, zdraví, cestě k jednotě, osvícení?

Rozumíte?
Jakmile cokoliv začnete dělat, okamžitě se na tom podílí vaše Ego. A to je v naprostém pořádku, jinak byste zůstali nečinní, přestali byste si uvědomovat vlastní duši, své "Já". Už byste nemohli říci ani:
"Já jsem"
"Já jsem s tebou Bože v jednotě".

Kde je tedy chyba?
Uvědomte si, že Ego bylo, je, a bude.

Je vaše uvědomění, váš okamžitý stav duše. To, co je špatné, je jakákoliv "nadřazenost ve vašem vědomí".
Prosím nazývejme to správně:

"Nadřazenost."
To je prvotní hřích, který vás vyhnal z Ráje, jak již jsem napsal. Bůh vás nevyhnal z Ráje za snězené jablko, ani by to nepoznal, vy sami jste se nad něj nadřadili tím, že jste se oděli do fíkového listu. Vaše Boží nahota vám přišla jako jeho nedokonalé dílo, a tím jste se nadřadili nad něj, a od něj, fíkovým listem oddělili.
Ne Bůh, vy sami.

A tak, ponechme si své Ego, neboť to je naše uvědomění. Zbavujme se ale, v jakékoliv podobě "nadřazenosti". Podívejte se kolem sebe, jak jsme jí prolezlí. Nadřazujeme vše, jedny lidi nad jiné, jedny zvířata nad jiné, živé nad neživé, jednu energii nad jinou, jedny skutky nad jiné, jedny činy nad jiné, prostě vše… a dělíme, to je dualita.

Lev, kterýkoliv jiný alfa samec vydá v daném časoprostoru obrovské množství energie na ochranu a postavení rodiny, smečky, stáda. Proto rovněž přijímá více energie. Je však v čase rychle vyčerpán, a tak rodina, smečka, stádo pozná za život více těchto alfa samců. Mají sice velkou spotřebu, ale také kratší časoprostorové trvání, to není žádná "nadřazenost", to je energetický zákon o zachování energie.
Lidé ovšem mají své nadřazené, v modré krvi, postavení ve společnosti, fotbalisty, státníky, muzikanty, právníky…, společensky nadřazené, ti vydají někdy mnohem méně energie v daném časoprostoru, než obyčejný kopáč, přesto čerpají z tohoto prostoru nesmírně více energie, to je v rozporu s energetickým zákonem, toto je skutečná "nadřazenost".

Zbavujme se ne Ega, ale "nadřazenosti". Zmizí dualita, nastane rovnováha, vkročíte do nové Země, do nové kvality jednotné civilizace.

P.S. To není slovičkaření, to je podstata jednotného vnímání.

Děkuji všem.

13. března 2016 v 10:35 | selskyfilosof |  Moje citáty
Děkuji všem,
za to, že si vás uvědomuji,
blížím se jednotě s vámi.

"Nesmíme se bát toho, co právě přichází, jen proto, že je to nepředstavitelně krásné."
s.f.

Globalizace

10. března 2016 v 18:18 | selskyfilosof |  Moje logika
"Globalizace je zákonitá."
"Globalizace je požehnání."
"Globalizace je cesta k jednotě."

Když se před léty začalo mluvit o globalizaci a já si ji začal uvědomovat, stejně jako mnozí jinak vnímající, jsem viděl to, co pak následovalo, v těch nejčernějších barvách. Vláda nadnárodních společností, vláda světového kapitálu, konec identity národů, etnik, skupin, konec identity člověka.
Během dalšího času přicházely pro mne nové informace, dejme tomu z univerza, o stavbě a fungování Vesmíru. Nebudu to dále rozepisovat, neboť by se to mohlo stát nezáživné, prostě přišlo schéma jednoduchých univerzálních zákonů Vesmíru a já začal vše posuzovat dle těchto zákonů. Globalizace se rázem stala zákonitá. Historie lidstva = historie válek, rozkvět a pád jednotlivých civilizací byl taktéž zákonitý. Jak to fungovalo a funguje, rovněž někdy příště, někde jinde.

Věnujme se dnes jen globalizaci.

Postačí nám na to dva základní přírodní zákony. Zákony univerzální, platící v celém Vesmíru, v každé jeho části, ve všem. Prvním známým zákonem je fyzikální zákon o zachování energie. Druhým je pak matematický zákon přímé a nepřímé úměry. Na oba zákony by mělo stačit základní vzdělání, přesto připomenu, že energie se při jakékoliv proměně nemůže nikde ztratit, ale také se nemůže zvětšit, tedy co mám na počátku proměny, to je i na jejím konci, ne vždy se však proměňuje tak jak chceme, většina ztrát jde do spotřeby proměny, promění se jinak. Přímá úměra nám pak říká, čím víc, tím víc, čím větší území dobudu, tím mám větší stát, čím víc sním, tím víc jsem najezený. Nepřímá úměra pak říká, že čím více, tím méně, čím větší území dobudu, tím je menší jeho jednota, čím víc sním, tím mám méně zásob. Přímá úměra pak platí vždy jen v otevřené soustavě, pokud mám kam jít dál do prostoru, mohu dobývat. Pokud dobudu celou Zemi, planetu, již nemám kam jít, proměním otevřenou soustavu na uzavřenou soustavu, a tam již platí úměra nepřímá, čím více dobývám, tím méně mi zbývá dobýt.

Už víte, kam mířím?

Ano, odpověď je tak jednoduchá, jako všechny přírodní zákony. Vědci se snaží tuto jednoduchost popřít. Využívají časoprostorovou platnost zákonů, jinými slovy zákony akce a reakce se naplňují v různých časových intervalech, od setin sekundy, do třeba miliónu let, a pokud je tento interval delší a rekce přichází po několika generacích, snadno mohou lidi oblafnout. Věda není nic jiného, než novodobé náboženství, neboť využívá stejného principu. Přírodní zákony platí pro přírodu, lidské se mohou nad ně povýšit. Opět jednoduchý příklad: energie prezidenta, je víc než energie popeláře, z hlediska fyziky nesmysl, z hlediska člověka zcela přirozený zákon. Náboženství pak na stejném principu, má Boží zákony, ty však platí pro Boží království, na Zemi si nejsme rovni, jen před Bohem. Obojí však neví, že zákony se nedají oblafnout jako současný člověk = dítě, vdaném časoprostoru se naplní.

A čas přichází.

"Globalizace promění otevřenou soustavu Země pro západní civilizaci v soustavu uzavřenou."
"Vznikne celoplanetární civilizace."

Nejdříve toho dosáhne světová ekonomika, neboli jak filosofie Vesmíru říká, vláda peněz a ta se zhroutí jako první.

Proč?

Protože už nyní je zcela propletená nadnárodními finančními společnostmi. Ekonomie je věda, kterou opět filosofie Vesmíru nazývá pavědou. Využila rozpínavosti západní civilizace do prostoru Země, ukradla energii země indiánů, ukradla energii země původních obyvatel Austrálie, pak kolonizací začala krást energii práce obyvatel dalších kontinentů. Tuto energii pak přeměnila v tzv. svůj fungující pokrok a produktivitu. Bez této ukradené energie by nic na tomto principu nefungovalo. Peněžní soustava pak fungovala na principu "super energetického stroje", když vložím stovku, za pár let mám tisícovku. Čas sice energii kumuluje, ale ztrácí se v prostoru, časoprostor je nedělitelný a tak současný dolar jsou jen centy dolaru z minulého století. Globalizací se ekonomika nebude moci vyrovnat s uzavřenou soustavou. Zákonitě nastane situace, že čím více budu krást, tím méně budu mít. Ale vůbec se nemusíte ničeho obávat, neboť to postihne nejdříve ty největší zloděje energie. Budou mizet miliardáři, pak milionáři, a ti, co mají ruce a práci, to zůstane. Čím větší majetek budou mít, tím více budou tímto majetkem zatížení, neboť energie se už nebude dát koupit, nenajdou podřazenou pracovní sílu, jen možná směnit energii za energii, ta už ale ztratí význam nadřazenosti. Představte si anglický královský palác, který po staletí žil z práce poddaných, pak z největšího koloniálního panství. Palác bez sloužících, co asi bude dělat královská rodina, když ostatní se začnou starat jen o svou energii. Představte si ostatní miliardáře bez svých zaměstnanců ve svých sídlech. Řeknete si, proč by měli bez nich být, vždyť je tolik volných pracovních sil. Jenže oni nebudou mít čím platit, v uzavřené soustavě se peníze srovnají na energetickou hodnotu, už nebude fungovat, že Číňan dělá za centy a Američan za desítky dolarů. Rozhodovat bude zákonitě jen energetická hodnota práce, nikoliv její nadřazenost. I fotbalista bude možná placen jen za vypocenou energii, stejně jako plantážní dělník, pokud bude zájem ještě platit za to, že se mohu na fotbal koukat a ne ho raději sám hrát.
Zdá se vám to utopistické?

Věřte, dožijete se toho ještě v tomto století.

Přírodní zákony se nedají lidskou nadřazenosti obejít. Země se stane jednotným celkem velké civilizace, ale zákony jsou stejné, jako když žijete s deseti lidmi na malém ostrově, také se již nemůžete nadřazovat. Máte dvě možnosti, hrát sám za sebe, ale v tom případě máte jen svou energii opět sám pro sebe, nebo spolupracujete a spolupráce je opět jen energetický zákon, kolik energie dám, vložím, tolik energie dostanu, žádná není nadřazená, to je jen lidský výmysl, toto je skutečná utopie. Spolupráce ovšem umožňuje to, čemu fyzika říká kvantový skok. Tak funguje vše v přírodě, i vaše tělo, pokud začnete jednu jeho část nadřazovat nad tu druhou, pak zkolabuje, onemocní, nebo zemře.

Co bude následovat?

Země se postupně bude měnit v jeden fungující organismus, lidé budou hledat své místo a jiný smysl bytí. Nebojte se, nepřijde konec toho, čemu dnes říkáte pokrok, vývoj. Filosofie Vesmíru má proto nenadřazený pojem - organizace. Ba naopak, nastane kvantový skok, jen to nebude tak, jak si dnes představujete v podobě vědeckotechnické revoluce. Přijde biologická revoluce, vy objevíte své zapomenuté schopnosti, kterým vás budou znovu učit poslední zbytky pralesních lidí, které jste málem vyhubili. Jejich schopnosti vám umožní další vývoj-organizaci. Nepřijdou nové technické technologie, ale naučíte se komunikovat s těmi nejinteligentnějšími na této planetě, s mikroorganismy. Nastoupí nové biotechnologie, mikroorganizmy vám budou vytvářet nové materiály. Vy nebudete pracovat tak, jak jste zvyklí dnes, každý bude dělat to, co umí, komunikovat s přáteli tím, že bude předávat programy a ony vše vytvoří. Od potravy, která vyroste třeba přímo ve vašem domě, ale i dům bude jejich produktem, … až po kosmickou loď. Zmizí továrny, výrobní linky, dráty převádějící energii, vše technické bude nahrazeno biologickým.

Vaše současné technické vymoženosti jsou jen dětské hračky napodobenin skutečných fungujících věcí.
Dospějete, přestanete si hrát s hračkami a začnete tvořit nový svět.
Máte se na co těšit. Planeta Země je živá, je součástí živého Vesmíru a začne fungovat jako jednotný, jedinečný organismus. Vše, čím jste prošli, bylo nutné a zákonité a vše ostatní
- v mé nové knize.

7.telegram od Boha

7. března 2016 v 13:09 | selskyfilosof |  Moje bláznovství
"Kdo žije v dualitě?"

Všichni tví duchovní vůdcové,
Všichni pracovníci světla,
Všichni jež myšlenky mé, ti dají
a odměnu pro sebe žádají.

Já předávám
a nic nežádám.
Oni dopředu žádají,
Jednotu moji bourají.

Žijí stále ve své dualitě,
bojí se odevzdat mé Boží realitě.

A tak zapleteni jsou v houští
a dualitu strachu neopouští.

Ti jež předávají
a nic nežádají,
tě ke mně zvou,
jsi jen části mou.

Jsme jednota,
"Ty a Já",
prostá nahota,
řekni: "Já".

"Já jsem Já."
Rozdělení, na "Ty a Já",
Toť dualita,
co z Ráje nás vyhnala.

Já čekám stále na návrat,
aby Ráj mohl fungovat.
Bez tebe je neúplný,
staň se ve víře v sebe silný.

Přestaň se bát a povyšovat,
Ráj jen v jednotě, dá se vybudovat.
Já budu spokojen,
až poslední z vás bude v něm.

Myšlenky pro mne 2:

7. března 2016 v 12:57 | selskyfilosof |  Moje logika
Přečtené filosofické směry, nastudované základní přírodovědné zákonitosti, různé duchovní cesty, všechny vybavující se životní zkušenosti - to vše je a bylo na tvé cestě z nějakého důvodu - hledej souvislosti, syntetizuj, nechej uzrát.

Proč po několikaleté, soustavné léčbě antibiotiky jsi zatoužil po psu - v průběhu tří let tvoje a jeho láska rovnající se závislosti způsobila zázrak - jsi zdravý, zmizely příznaky i vrozené poruchy.

Proč tě před pár lety začaly přitahovat bakterie - vytvořil jsi svou představu, nové poznatky překonávají tvé představy - bál jsi se tak daleko myslet.

Vždy nejdříve hledej inteligenci baktérií - otevřel jsi správné dveře - už se neboj, uč se číst kódy svých myšlenek.

"Mé myšlení je výsledek úspěchu přečtených kódů."

6.telegram od Boha

7. března 2016 v 12:51 | selskyfilosof |  Moje bláznovství
6.telegram od Boha

"Jak poznáš novou zemi?"
"Jak poznáš, že jsi v ráji?"

Nikdy jsem tě nevyhnal.
Sám si se oddělil, listem fíku.

Jsi stále v ráji a jsi slepý.
Odhoď fík a uvidíš.

Jsi jediný, kdo prodává svou energii.
Jsi jediný, kdo si myslí, že ji musí koupit.

Všichni ostatní mají vše, nic nekupují.
Okamžik dávání, je zároveň okamžikem přijímání.

Nic v ráji nelze dělit.
Nic v ráji nelze nadřadit.

Přestaň obchodovat.
Přestaň nadřazovat.

Energie je láska.
A láska jsem já.

"Já jsem nedělitelný."

"V tady a teď,
jsem s tebou hned."