Srpen 2014

Kapitola 5. – Míchání

3. srpna 2014 v 18:32 | selskyfilosof |  Moje IX. kniha - Hmotná podstata Vesmíru.
"Jedinou touhou Boha je, se zhmotnit."
"Aby se zhmotnil, začal tančit, otáčet se."


Chcete prožít tento božský okamžik stvoření?
Odhalte, rozpomeňte se na toto prapůvodní tajemství. Přibližte se k osobě, bytosti, věci, kterou máte rádi, vezměte ji za ruce, vezměte ji do náručí a začněte se radostí s ní otáčet, jako dva tanečníci. Budete vnímat sílu dostředivou váš stisk, vaše obětí, váš tlak na uchopení, držení. Čím rychleji se budete otáčet, tím více bude působit odstředivá síla, která vám milovanou bytost chce vzít, ale zároveň poroste vaše síla, touha jí držet.

To je láska, to je její síla, rovnováha je když se ještě držíte.
Čím rychleji se otáčíte, tím více prožíváte.
Když to přeženete, pak neudržíte a zákonitě vás opustí, odtrhne se, to je podstata všech problému současného světa.
Bůh tančí a točí se v rovnováze, učí vás této rovnováze, to jsou všechny moudrosti, které vám prostřednictvím chápajících posílá. (Kristus, Aláh, Budha, Einstein, Darwin, Mendel, Hus ...)
Tančete, točte se a stanete se bohy, uvědomíte si svoji boží podstatu, Bůh se roztančil v časoprostoru a směruje vás k rovnováze, aby sám byl naplněn.
Čím více rovnováhy nastane, tím rychleji se bude moci otáčet, tím více poroste jeho přitažlivost, láska, až k orgasmu zhroucení, kdy se vše od nádherného počátku začne opakovat.

Míchání je láska.
Bez míchání žádný kuchař nic neuvaří. Když vařila vaše babička, když vařila vaše maminka, když vaří osoba, která vás miluje, vše míchá a navíc ve své mysli vytváří kuličky, aby vám chutnalo, kuličky lásky, které do vašeho jídla zamíchává. Vy doslova a do písmene pojídáte kuličky lásky. Ano, láska prochází žaludkem, pokud vaří osoba s láskou. Pokud si dáte v restauraci vaše nejoblíbenější jídlo a zdá se vám "nemasné, neslané, bez chuti", věřte, že je míchal kuchyňský robot, nebo kuchař, který měl úplně jiné starosti, než vaší chuť. To je podstata tajemství chutného jídla. Pokud vaříte s vědomím, že to musí chutnat, protože jste tam dali to nejlepší, drahé, vzácné, oblíbené, protože jste se snažili, plahočili a budete očekávat mou kladnou reakci, pak věřte, že pojídám všechny tyto vaše podmínky a úvahy podmíněné lásky, to vše chcete, abych snědl?
Děkuji, nemám chuť.
Pokud vaříte pro svou radost, protože vás to baví, máte z toho upřímnou radost, jste naplnění, spokojení, zamilovaní, "vaříte pro sebe".
Pak věřte, že tohle to vše sním, budu se olizovat, budu děkovat, budu chválit.
To je podstata bez podmíněné lásky. Naučte se milovat sebe a všechno, co děláte. Jen velikost vaší sebelásky, dostředivé síly vám umožní rychlejší rotaci větší tah odstředivé síly, kterou držíte, prožíváte z vnějšku. Tím víc z vnějšku můžete držet, prožívat.

Čím větší bude vaše sebeláska, tím více lásek budete schopni u sebe udržet.

Toto je hmotná podstata všech vašich pocitů.

Kapitola 4. – Rotující hmota

1. srpna 2014 v 17:45 | selskyfilosof |  Moje IX. kniha - Hmotná podstata Vesmíru.


"Když zastavíte Vesmír, nic nebude existovat."
"Nic je nehybnost."

Abyste reálně viděli a dovedli si představit všechny děje, které si budeme nadále představovat, je zapotřebí přijmout druhou univerzální vlastnost vesmíru.
Zopakujeme:
1. Vesmír se skládá z kuliček, ty jsou časoprostorově omezeny, to znamená: malé, větší, ještě větší v lineární rovině do nekonečna" malé, menší, nejmenší, opět do nekonečna.
2. Všechny jsou v nekonečném pohybu, rotují.

Rotace hmoty zajišťuje vznik dipolární síly, dostředivé a odstředivé, zde je představa jednoduchá, stačí si zamíchat čaj, ve kterém jsou lístečky čaje, podívat se na krasobruslaře v piruetě, sám se otočit a podobné reálné obrazy. Rotace je odpovědná za všechny ostatní děje ve vesmíru, které jsou jen výslednicí těchto sil. Bez ní by se nic nedělo, nic by se nepohybovalo, neprobíhaly by žádné fyzikální ani chemické děje. Chemie podle filosofie vesmíru není nic jiného, než fyzikální zákony pohybu na úrovni atomů a molekul. Vše si postupně ukážeme.

Rotace je také, jako vše ve vesmíru trojelementární, má tři úrovně:
1. Otáčení kolem své jedné osy - otáčení Země, ostatních těles ve vesmíru.
2. Otáčení kolem dvou os - v rovině, oběh Země, planet kolem Slunce.
3. Otáčení kolem tří os - v prostoru, vzniká šroubovice, rozpínavostí celého vesmíru, který ovšem také rotuje.
Kombinací těchto tří rotací pak vzniká nekonečné množství působení sil, nekonečné množství projevení se hmoty. Díky tomu, však daleko snadněji si můžeme představit vesmír a jeho život.

Opět připomeneme základní otázku:

Co a jak bylo na počátku?

Dvě základní odpovědi našeho současného světa: Bůh, anebo Velký třesk?
Filosofie Vesmíru, si na tuto odpověď přizvala logiku, neboť první dvě odpovědi, Bůh i Velký třesk, mne nutí se opět zeptat: Co bylo před Bohem? Co bylo před Velkým třeskem?
Jediná logická odpověď tedy zní: Nic.
Již nemohu položit otázku: Co bylo před Nic?
Tato otázka je již sama nelogická.
Mohu, ale položit jinou logickou otázku:
Co může udělat Nic, když nic neexistuje?
Ani čas, ani prostor.
Může jediné:
Otáčet se, rotovat samo kolem sebe.
Od této chvíle začíná to, čemu říkáme vývoj, filosofie vesmíru to označuje slovíčkem organizace vesmíru, neboť ta neumožňuje vnímat nadřazenost. My chápeme vývoj jako nižší, vyšší, primitivnější a podobně. Organizace je jedna od jedné jedinečnosti k druhé jedinečnosti v nekonečnu se opakující.


Mým přáním je, abyste si stejně jako já dovedli na konci této knihy reálně představit, vidět hmotnou podstatu vaší spokojenosti, hmotného osudu, hmotné komunikace s Bohem až po hmotné Nic. Protože až to uvidíte, tak pochopíte a vaše vnímání duálního světa postoupí na třetí úroveň pochopení.
A nyní si představíme zcela reálnou funkci vesmíru. Protože jsme přijali kuličku jako základní stavební kámen opakující se v nekonečnu směrem ven i dovnitř a nekonečně násobnou rotaci, jako základní funkci, nebudeme potřebovat žádné speciální vzděláni, ani speciální zařízení, ani složité urychlovače. Postačí nám pouze tyto dvě pravdy: Kulička a rotace.
Podíváme se na svět molekul a postačí nám k tomu jen obyčejný domácí šlehač. Do šlehače dáme smetanu = směs molekul cukrů, tuků, bílkovin, vody a dalších organických látek. Začneme míchat, všechny molekuly začnou rychleji rotovat, více se od sebe vzdalovat, přibírat molekuly vzduchu až nakonec překonají gravitaci země a vytvoří svůj silově vyrovnaný kompaktní vesmír = šlehačku. Šlehač můžeme převrátit a šlehačka nevyteče, molekuly se vlastními silami udrží při sobě, můžeme je však dalším tlakem tvarovat, dokážou se držet i ostatních těles, ulpívají na lžičce, prstech apod. Šlehačka je však velmi nestabilní, molekuly postupně časem ztrácejí rychlost vlivem stále působící gravitace, ztrácejí vzduch a vodu, šlehačka se scvrkává. To je proces rozpínání vesmíru. Pokud budeme šlehačku dále míchat, pak jednotlivé molekuly v procesu rotace se začnou organizovat v hutnější hmotu, budou vytěsňovat molekuly vody a na stěnách šlehače díky odstředivé síle se nám bude organizovat máslo. Rotace vytvořila dvě základní hmoty hutnější máslo, které drží vlastními silami na stěně šlehače a podmáslí tekutou hmotu, která dále rotuje. Tak a nyní si představte, že byste ve šlehání pokračovali x jednotek času: Molekuly podmáslí by z másla vyrážely stále více vody, až by se zorganizovalo ve hrudky hutné hmoty, které se už neudrží, přitáhne je gravitace a dostředivá síla šlehače, to je fáze zhroucení vesmíru. V tomto okamžiku ovšem na tuto hutnou hmotu začne působit i odstředivá síla, která z ní začne vytrhávat jednotlivé molekuly cukrů, tuků, bílkovin a pravděpodobně bychom měli na konci tohoto procesu opět smetanu. Je to stejné, jako když do šlehače s mlékem přidáte hutné ovoce, které rozmixujete a rozptýlíte v koktejlu. Tento proces je univerzální a nekonečně se opakující, a jestliže platí pro molekuly, platí pro všechny ostatní struktury ve vesmíru, je to jednoduchý princip života vesmíru a jeho nekonečné pulzace.
Uvědomili jste si, že jste nic nedělali se složením smetany, pouze ji míchali. Tohle vás ve škole neučili, že pouhým míchání můžete proměnit smetanu ve šlehačku, v máslo, podmáslí a opět ve smetanu.

To je Tvůrčí síla rotace.

Podaří-li se vám dostat tuto představu do hlavy, pak věřte, že v dalších kapitolách už budete zcela jasně vidět všechny procesy, které se odehrávají kolem vás, od chemických reakcí po třeba vaše přání, vše má hmotnou podstatu.

5.telegram od Boha

1. srpna 2014 v 10:27 | selskyfilosof |  Moje bláznovství

"Já univerzum, Bůh jsem."


Když mluvíš s Bohem,
mluvíš se mnou.
Když mluvíš s anděly,
mluvíš se mnou.
Když mluvíš s bytostmi,
mluvíš se mnou.


Když mluvíš s rostlinami,
mluvíš se mnou.
Když mluvíš se zvířaty,
mluvíš se mnou.
Když mluvíš s lidmi,
mluvíš se mnou.


Když mluvíš s otcem,
mluvíš se mnou.
Když mluvíš se synem,
mluvíš se mnou.
Když mluvíš se sebou,
mluvíš se mnou.


"Já jsem duch svatý,
Jsem všude a ve všem."


"Promluv na skálu a já tě uslyším."

4.telegram od Boha

1. srpna 2014 v 10:21 | selskyfilosof |  Moje bláznovství

"Nemůžeš dělit,
musíš se rozdělit."


Stvořil jsem Vesmír,
stvořil jsem Zemi,
stvořil jsem tebe.


"Ty jsi začal dělit,
abys mohl jiné rozdělit."


Nadřadil ses nad zákony Vesmíru,
nadřadil ses nad zákony Země,
až nadřadíš se sám nad sebe…


"Naplníš můj záměr,
naplníš Zákon ze zákona."


Pochopíš nedělitelnost Vesmíru,
pochopíš nedělitelnost Země,
pochopíš nedělitelnost mne a sebe.


"V tvém vlastním rozdělení,
nadřazenost v nicotu se změní."

3.telegram od Boha

1. srpna 2014 v 10:15 | selskyfilosof |  Moje bláznovství

Já jsem jeden.
Zákon je jeden
Hřích je jeden.


Já jsem tvůrce.
Zákon je ze zákona.
Hřích je rovnováha porušená.


Nadřazenost, tomu říkám já.
Zákonem je srovnána.
Ze světa tak vyhnána.