Květen 2014

Nanotechnologie

7. května 2014 v 17:57 | selskyfilosof |  Moje logika
Nanotechnologie - brána do nového světa?
Vědci začínají otevírat dveře novému vnímání světa, dveře, které byly na těchto stránkách dávno předpovězeny, dveře, které tu byly od počátku, dveře, které ani nejsou zavřeny, jen jsme museli k nim dojít, abychom se mohli podívat, co je za nimi. Stále ještě po staru to chápeme jako vývoj od jednoduchého k dokonalejšímu a nejsme schopni přijmout univerzalitu jednoduchého principu organizace Vesmíru, která již byla zde před léty formulována v podobě "Filosofie Vesmíru", ale chcete-li "Filosofie Boha".

A tak dál vám budu jednoduše a logicky ukazovat vaše nové vědecké objevy, pro mne dnes již důkazy pravdivosti této filosofie.

Dvacet let učím děti univerzální princip Vesmíru že:

"Vše ve Vesmíru je postaveno tak, aby to správně fungovalo. A vše funguje tak, jak je postaveno."

Tedy jinými slovy:

"Tvar je nositelem energie."

Tvar je uspořádání částic, atomů a molekul v časoprostoru.
Tudíž:

"Každý časoprostor má svůj energetický potenciál, je nositelem energie."

Právě nanotechnologie nám odhalují stavbu na molekulární úrovni, to jsou první objevy. Zatím vědci to stále přijímají stejně jako v minulosti, že jsme něco objevili, nebo dokonce vymysleli a že se vše děje na základě přírodních zákonů, které jsou dané. (Vždy jsem se ptal: Kým?)
Odpovíme si sami:

"Časoprostorovou energií."

Umíme a neumíme ji využívat, spíše si to vůbec neuvědomujeme a neumíme to zobecňovat a syntetizovat.
Jednoduchý příklad:
Naše elektrárny - tepelné a jaderné, jsou příkladem toho, kdy obrovské množství energie vkládáme a vyrábíme jinou energii. Větrné a vodní jsou příkladem využití energie časoprostoru. Lépe řečeno spojením dvou časoprostoru, což je universální princip, kdy dvě jedinečnosti stvoří třetí element. A tak využíváme časoprostorovou energii vody, nebo větru a tu spojíme s časoprostorovou energii tvaru lopatky turbíny, nebo větrníku a na světě je nová elektrická energie, zde dotujeme pouze energii do tvaru (turbína, větrník), dál již vše funguje samo. Podobné je to třeba s plachetnicí, kdy spojíme energii větru s časoprostorovou energií tvaru plachty.
Dětem vždy říkám, až budeme umět postavit potrubí takové, jako mají rostliny ve svých tělech, pak poteče voda sama, bez našich čerpadel, nemusíme nic objevovat, nic vymýšlet, vše je již zde, jen se to naučit postavit. Pokud ve vašich myšlenkách nastal problém, že je to vše možné pouze tam, kde fouká vítr, kde teče voda, pak ano, to je důkaz a potvrzení výše uvedeného zákona:

"Každý časoprostor má svůj energetický potenciál, je nositelem energie."

V dalších částech si ukážeme, jak ho můžeme využívat, pokud si ho uvědomíme a přijmeme ho, jako všeobecně platným. Zároveň začneme vnímat součinnost ostatních jednoduchých univerzálních principů.