Prosinec 2013

Proroctví 2014...

10. prosince 2013 v 0:14 | selsky filosof |  Moje proroctví

Proroctví 2014…

Proroctví není žádné umění,
minulost jsou dnešní učení.
Stačí jen universální zákon znát
a pak se jen, sebe sama ptát.

Všechno staré nemá smysl
stvořit nové je úmysl.
Nelze staré poslouchat,
třeba novému naslouchat.

Proroci věků slavných jmen,
předpovídali zkázu světu jen.
Strachem vašich vlastních hříchů
ovládli hlad ve vašem břichu.

Vy uvěřili jste v Boha trestu
a přijali jejich panskou cestu.
Páni, zastupitele Boha,
stvořili pravdu svého slova.

Vy ze strachu jste lásku opustili
a nadřazenosti jste se rozdělili.
Malí páni, velcí páni,
všichni vlastním strachem ovládáni.

Dost těch tlachů kritiky
zkusme Lásku logiky.
Já před léty napsal proroctví
jež den za dnem dává svědectví.

Že Bůh je Láska, není trest,
však svoboda je volba vašich cest.
Dnes znovu rozhod jsem se psát,
jak nenechat se zmást, radost tělu dát.

Konec světa jistě bude
a znát je to zcela všude.
Zákonů bylo deset a byly Boží,
nové stvořili lidé, když život proměnili ve zboží.

Co nás čeká? Dnes otázku, svobodně si pojďme klást.
Ani veršem, ani metaforou nebudu vás mást.
Vše co bude napsáno
je písmem Lásky tesáno.

Tak nejdřív padne vláda peněz
zbavíte se hladu želez.
Přijde sytost ducha, těla,
Láska, která vše již zapomněla.

Smát budete se zlatu,
i nesmyslu módního šatu.
Znovu objevíte svoje touhy,
které zbaví duši majetnické hroudy.

Pochopíte, že nic netřeba vlastnit,
aby smysly, svobodně se mohly šťastnit.
Poznáte Lásku, vášeň duše, těla,
která strachem slov dávno oněměla.

Přichází ten,
jež slovem nadřazených byl zamlžen.
Porazí je Láskou sám,
když volnou energii odevzdá jen vám.

Jako když krev v těle proudí,
každá buňka sama volně soudí,
co sníst, co dobré si vzít,
čím svůj život rozjasnit.

Zapomenete na násilí,
jež jen vaší mysl mýlí.
Proč život, tělo někomu mám dát,
když žít chci a užívat.

A zas je to jenom rozhodnutí,
zda srdce pro pomstu, nebo Lásku buší.
Nepřítel je jenom ten,
co pěstuje vášeň pro nenávist jen.

Zemský lid uzraje v jeden klas,
na semínka rozpadne se v pravý čas.
Každé pak v nové Zemi vyklíčí,
společné pole všem vytýčí.

Já navracím vám druhé přikázání,
"že modly a nadřazenost štěstí brání".
Volná energie už je všude,
když na nesmysly módy nic nezbude.

Já nepovyšuji se nad Boha,
jako každý z vás, já jeho části jsem,
to nové náboženství,
v nové Zemi, nový vjem.

Konec světa starých zákonů,
konec světa mocných patronů.
Ponížení začnou žít,
povýšení je jen hřích.

Hladoví jsou všude sytí,
bohaté tíží jejich bytí.
Majetek je přítěží,
když volná energie všem náleží.

Majetek je střežen Vesmírným zákonem,
každý pracuje jen nad svým záhonem.
Energii už nelze koupit, krást, brát,
svou energii můžeš jen z Lásky dát.

Slunce, vítr, gravitace,
pro vědce bude nová inspirace,
už nefungují loupežnické zákony,
každý má své energetické pohony.

S přírodou přestanete bojovat,
společné obrazy budete malovat.
Povodně zas budou pro vás požehnání,
kdy úrodě a polím stavby už nebrání.

Svobodně milovat všechny ženy, muže,
nový svět zavoní jak růže.
Kterou bez podmínek můžeš milovat,
toť vlastní Vesmíru je Lásky řád.

Stvořit novou Zemi,
kde Láska s rozumem se žení
a srdce v rozkoši se pění,
konec duality, začátek reálného snění.
sf.