Květen 2012

Volné energie a filosofie Vesmíru.

16. května 2012 v 23:44 | selsky filosof |  Moje bláznovství

Žádné volné energie nespasí lidstvo, jak je prezentováno, jen vitřní transformace.

Volné energie.
Jsou dávno mezi námi a jejich využití je jen v duchu energetického zákona.

Každé využití energie je v duchu energetického zákona.

"Chovej se tak, jak chceš, aby se chovali k tobě."
"Čiň to, co chceš, aby bylo učiněno tobě."
"Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá."

To není nic jiného, než zákon o zachování energie.

"To co přijímám, mohu vydat."
Ale i obráceně.
"To, co vydám, mohu přijmout."

Jednoduché, ale stále lidskou nadřazeností nepřijímané.

Současné "Bum" o volných energiích je opět jen o nadřazenosti člověka, i když je prezentují lidé, kteří touží po jednotě a dalších privilegiích života ve světle, Lásce apod.
Jsou zde, snaží se, jsou zákonití, tak jak je to dáno.

"Jsou zde proto, aby oslovili, ty, jež nemají schopnosti nadčasového vidění, ale mají dar lásky, bez nadřazenosti."

Volné energie jsou zde od nepaměti a jsou využívány těmi nejobyčejnějšími lidmi, aniž si to uvědomují, jsou podstatou naší existence, neboť Slunce je náš zdroj a existence každého z nás je důkazem této transformované volné energie, naše tělo je dílem volné energie Slunce.

"Nastává doba jejich vědomého využití, tak je to dáno universálním zákonem."

"Nadřazenost člověka vytváří představu, že volné energie budou přicházet a budou použitelné opět bez energetické investice, tady se jich opět ve smyslu nadřazeného lidstva zmocníme. Teď již nebudeme ždímat jiné lidi, nebudeme ždímat naši planetu, ale budeme ždímat Vesmír."

"Bolestné."

"Kde jsou hranice lidské nadřazenosti?"

Jsem obyčejný sedlák, celý život žiji s realitou a obyčejný fyzik ví, že zákony, pro mne Boží, pro něj vědecké, nelze lidskou nadřazenosti přelstít.

Stále nechápete časoprostor.

Je to jedna jedinečnost, jeden dipolární magnet.

Nadřazenost v prostoru, 1/10 prostoru západní civilizace, 9/10 času ostatního světa.
Podřazenost v čase, 1/10 existence západní civilizace, 9/10 prostoru ostatního světa.

"Čas se naplnil."

"Věčnost je rovnováha."

Universální inteligence, Bůh, to ví a těší se ze zákonité transformace planety.
Země se dál bude zbavovat uhlíku, neboť by ji zahubil, jen využití nebude nesmyslné.
Byl shromažďován po miliardy let, aby mohl být využit, ne zneužit.
Člověk s bez podmíněnou Láskou nepotřebuje technologie, stačí mu víra v jeho boží podstatu,
pak dokáže vše.

"Přenese horu."
V realitě, jeho auto jezdí na jeho energetickou myšlenku."
"Technologie je jen vědomé využití myšlenky."

A tady reálná logika jasně říká, že jedině transformované vědomí, dokáže vše.
"Realizaci ve hmotě."

Z vnějšku přichází jen tlak, ale změna, musí proběhnou uvnitř, a pak se realizuje i ve hmotě.
To je Darwin z pohledu filosofie Vesmíru.
Až přestanete počítat milióny a naučíte se používat " jedna, dvě, tři," pak pochopíte.

Co chcete?

Křemíkové destičky, diamantové destičky, k ždímání energie Vesmíru?
Jejich výrobu opět zneužít k ovládání?
Přijímat volnou energii Vesmíru a opět ji promarnit v nesmyslech úžasné civilizace?
Utápět se ve vlastním luxusu, bez jakékoliv vlastní investice?

"Já vím, jsme nadřazené lidstvo a my jsme to dokázali získat."

Ale postavte se vlně tsunami.
Postavte se gigantické erupci sopky.
Postavte se mega sluneční erupci.

"Vesmír se nedá ždímat."

Nemusíte se však pokořovat, ponižovat, jen přijímat jeho zákony.
"Pak se stanete jeho rovnocennými tvůrčími společníky."

Kde jsou volné energie?
"Všude kolem nás."
Tato planeta má již dávno dostatek potravin, dostatek energie pro devět miliard lidí.

Jen je nevidíte, nechcete vidět, díky své nadřazenosti nemůžete vidět.

Chcete je vnímat?
Chcete je vidět?

Ptejte se starých, vyrovnaných babiček.
Ptejte se bláznů, kteří nevyčnívají.
Ptejte se selského filosofa.

Dívejte se kolem sebe a uvidíte obrovské množství zneužité - promarněné energie.
"Bez transformovaného vědomí, to není možné."

Představte si, co by se stalo, kdyby se vaše nadřazená představa volné energie naplnila:
Ještě více byste svítili, už ne jen kostely a vaše monumenty, ale každý dům by chtěl svítit.
(Vánoce, vánoce, vánoce po celý rok.)
Chtěli byste proměnit noc na den, to by bylo narušení rovnováhy.
Ještě více a vše byste vytápěli všechna místa, kde se pohybujete.
(Tropická koupaliště za polárním kruhem, sjezdovky v tropech.)
Chtěli byste na konec ohřát planetu, to by bylo narušení rovnováhy.
Ještě více byste cestovali, převáželi, vrtali a nakonec bojovali o prostor.
(Ráno v tropech, odpoledne v Arktidě, noc v mírném pásu.)
Chtěli byste opět ještě lépe ovládat, to by bylo narušení rovnováhy.

"Je čas rovnováhy."
"Půjdete malými krůčky a budete vykonávat kvantové skoky."

První vám napovím:
Jen připomenu, že transformace není otázka vnějšku, ale vašeho trojelementárního těla.
Uvědomíte si vaši energetickou podstatu a přijmete energetický zákon, který platí v celém Vesmíru.
Uvědomíte si vlastní energii a pochopíte.
Jakými nesmysly byla ovládána, jaký nesmyslný lidský systém nadřazenosti tuto vaší energii, buď povyšoval, nebo ponižoval.
To umožnilo obchod s vaši vlastní volnou energii.
Od počátku civilizace obchodujete jen s vlastní energií, kterou vkládáte do svých potřeb.
Cena všeho je ale určena ne množstvím energie, ale její nadřazenosti, to se stalo příčinou kolapsu všech civilizací. Kdysi jsem již napsal, že od ostatních organismů na této planetě se lišíme tím, že pracujeme a prodáváme svou energii, popíráme zákon o zachování energie proto, že jsme ji podřídili lidskému systému doposud časově funkčních povídaček od šlechtické krve až po dnešní energie vládnoucích a otitulovaných a o zasluhovaných jedincích, jejichž energie je nadřazena.

"Pochopíte tento nesmysl."
"Váš první krok bude o úctě k vlastní energii."
"Přestanete ji prodávat."
Protože, vás bude přibývat, začnete přežívat v malých komunitách, kde každý bude odevzdávat svou energii rovnocenně celku.
Zjistíte, že jste zcela energeticky nezávislí, jako první malá buňka.
To spustí organizaci nových kmenových buněk, které se začnou diferencovat a stanou se základem nového lidstva, nového organismu - "Planety Země."

Další kroky vám prozradím, až přijdou, snad mi bude dáno dopsat "Organickou společnost".
To, co vidím dnes, by bylo jistě zkresleno mým ještě ne zcela transformovaným vědomím, možná, že to bude již úkol pro někoho jiného.

Já jen dnes vidím především obrovské množství zneužité energie.

Energie investované do nesmyslu módy a luxusu.
Energie investované do nesmyslného boje s přírodou.
Energie investované do ovládání.

Obrovské kvantum tvůrčí energie spotřebované právě výše uvedenými.

Až si uvědomíte tento jednoduchý již existující všudypřítomný zdroj, pak teprve pokročíte, ale první krok musíte učinit jen sami v sobě.

Budete-li se stále ohlížet vně a čekat změnu z vnějšku zůstanete ještě součástí starého systému.

Ti co přicházejí a mluví o volných energiích, mi připadají stejní jako papež, jenž mluví o Kristu a sám je nejvyšším představitelem nejdokonalejší hierarchie - lidské nadřazenosti.
Tajemství volných energií není o tom je hledat, ale jen se rozhodnout je využívat.
Stanou se zcela funkční, když začneme skutečně věřit v zákon o zachování energie, když začneme spotřebovávat tolik, kolik sami vytvoříme.
Je to jednoduché a platí to od samotné existence Vesmíru.

"Pokud nadřadíme čas, ztrácíme prostor."
"Pokud nadřadíme prostor, ztrácíme čas."

Že nerozumíte?
Důkazem je naše blízká i vzdálená historie.

Blízká historie:
"Nadřazenost času."
Jestliže jsme v roce 1989 nadřadili nadevše čas a chtěli jsme všichni rychle zbohatnout, přestože v tomto státě nikdo netrpěl hladem a nikdo nebyl bezdomovcem, tak jsme začali žít na úkor prostoru, nejprve jsme ho rozdělili a pak začali vyprodávat. Přestali jsme udržovat rovnováhu časoprostoru, vnímali jsme odděleně čas a prostor. Zcela v rozporu s energetickým zákonem jsme se domnívali, že tento prostor poskytne neskonalé bohatství 10 miliónům Čechů. Dalším omylem bylo, že jsme věřili, že investice přicházející zvenčí nás pozvednou. Stali jsme se místem, kde špička víru západního ekonomického tornáda vysála podstatnou část bohatství této země.
Energetický zákon se zcela zákonitě projevil.
Současný stav je jednoduchým důkazem porušení této rovnováhy.
Asi polovina prostoru již nepatří Čechům, ještě horší je situace v prostorové inteligenci tohoto místa. Většinu myšlenkového bohatství jsme nechali vysát do západního prostoru.
V reálu část našeho území již patří někomu jinému a většinu myšlenek prodáváme cizím zemím.

Tedy část z nás tohoto úspěchu dosáhla, v duchu energetického zákona, ale jen proto, že jsme to chtěli všichni.
To je podstata malého zla, žádné velké zlo nevznikne, pokud není poskládáno z malého zla.
Žádný rasismus, žádný fašismus, by nevznikl, kdyby neměl podporu volby menšího zla.
Chcete mi tvrdit, že Hitler by ovládl Evropu, bez malých zel miliónů Němců, podpory malého zla Angličanů a malého zla Francouzů v obětování Čechů?

"Voli menší zlo."
"Vše je poskládáno z něčeho, z menších částic, tedy i velké zlo je poskládáno z malého zla."

"Už konečně chápete?"

Historie více méně vzdálená:
"Nadřazenost prostoru."
Tady je důkaz snadnější. Všichni velcí dobyvatelé, od dejme tomu Alexandra Velikého, přes Napoleona, po Hitlera, jsou dobyvatelé prostoru.
Zde stačí jen vnímat čas, těchto prostorových nadřazeností a jednoznačně musíme přiznat jejich velmi krátkodobé trvání.
"Čím větší prostor zabrali, tím kratší čas jejich existence."
Až začnete vnímat, přijímat, přemýšlet o volných energiích, prosím, vždy se vracejte k energetickému zákonu o zachování energie.

Platí v uzavřené soustavě, náš Vesmír je uzavřená soustava, nerovnováha je způsobená, umožněná čerpáním z vnějšku, nebo okolního prostoru.

"KAŽDÁ ENERGIE JE VOLNÁ, JEN LIDSKÁ NADŘAZENOST JI SPOUTÁVÁ!"

Ptejte se:
sf.