Leden 2012

2. telegram od Boha.

29. ledna 2012 v 3:59 | selský filosof |  Moje bláznovství
2.telegram od Boha

Zákon je ze zákona.
Tak jsem stvořil sebe.
Tak jsem stvořil tebe.

Když rakovina nadřadí se nad tělo, co jí čeká?
Když parazit nadřadí se nad hostitele, co ho čeká?
Když člověk nadřadí se nad svého stvořitele, co ho čeká?

Dám ti jednoduchou posloupnost.
Desetileté dítě ji umí rozlousknout.
Jen nadřazený vědecký mozek je hloupý.

Poznal jsi tajemství látky, stvořil střelný prach a zabil člověka.
Poznal jsi tajemství molekuly, stvořil dynamit a zbořil dům.
Poznal jsi tajemství atomu, stvořil jsi bombu a zahubil město.

Chceš poznat tajemství částice, co stvoříš?
Jehlu, jež propíchne bublinu a bublina praskne.
Proletí Vesmírem a ten se zhroutí.

Tví byznysmeni jsou jen blechy, co mi sají krev.
Tvé války jsou jen hnisající rány na mém těle.
Ale tví nadřazení vědci jsou rakovinou, co mne chce sežrat.

Kdesi uprostřed Evropy v tunelu jsou rakovinné buňky.
Daly ti peníze, nadřazenost a strach.
V klidu tak mohou mou podstatu žrát.

Já ti říkám, kde máš mít strach.
Jinak, proměníš se v prach.
Odřízni rakovině živiny.

"Jinak:"

Zahubíš sebe.
Zahubíš Zemi.
Zahubíš mne!

Já však jsem věčný.
Já zhroutím se.
Však v nový svět:

"Probudím se."

Zákon je ze zákona.
Tak jsem to chtěl.
Tak jsem nekonečně věčný.To si nemohu nechat pro sebe.

21. ledna 2012 v 0:32 | selský filosof |  Moje bláznovství
To si nemohu nechat pro sebe.

Tento článek je psán v jakémsi předstihu času, kdy se mi zjevila určitá vize, kterou nemohu odložit na další zpracování.
V posledních měsících se mi jevilo, že nějak stagnuji, přiliž mnoho myšlenek, otevíralo se ve vědomí mnoho nových témat a k tomu jistá tělesná únava. Prostě to nešlo, jak bych si přál. Vím, že vše je zákonité a tak jsem to již neznásilňoval a dopisoval pomalu. S novým rokem jsem si uspořádal své psaní tak, že jsem chtěl dokončit tři témata, která mne oslovila a nosil jsem je delší čas v hlavě. Téma transformace vědy, znovu volné energie a k tomu fenomén pránické výživy. Vše mne vedlo na společné souvislosti.
Píši pomalu, ale najednou, nevím, zda se mi povede to správně popsat, jako bych přeskočil jednu celou úroveň, dostal se za kvantový skok. Vím, málo pochopitelné, ale podstatné je to, co bych chtěl vyprávět.
Co bude za tímto předpovídaným koncem?
Je to možná jen má fantazie, ale co je to fantazie?
Vše, co vnímám, jsem se naučil chápat z jednoduchého universálního zákona Vesmíru, který jsem na těchto stránkách představil ve Filosofii Vesmíru. Vše chápu jako zákonitý jev a tak již před dvěma roky jsem vyloučil katastrofické vize proroků ve svém vlastním proroctví.
Vše přijímám jako postupnou organizaci vesmíru opakující se na jednotlivých úrovních, nikoliv jako vývoj od jednoduchého k složitému, ale od jedné jedinečnosti k další jedinečnosti, bez jakéhokoliv nadřazení.
Za dva roky jsem viděl, jak vše do této skládanky zapadá.
A jaká je konečná organizace planety Země a člověka?
Když jsem formuloval text pro "Organickou společnost" předpokládal jsem, že konečnou fázi organizace člověka bude jednotná civilizace, která vytvoří nový fungující organismus.
Mýlil jsem se ve svých představách, proto jsem nemohl ještě text dokončit, dnes již vím proč, pohled z druhé strany mi ukázal a odpověděl na mnoho otázek.
Byl jsem ve stavu, jako bych se ocitl už v této konečné organizaci, žádný paranormální jev, paranormální svět, jak dnes s oblibou používají vědci, ale jak předpokládá filosofie vesmíru cestování v budoucnosti prostřednictvím vlastního genetického kódu, který je nám dám od počátku, vše již máme v sobě, jen některé geny ještě nezačaly pracovat, spí.
Je to stejné, jako když nefungují geny určující pohlavní vývoj ve vašem raném dětství, máte je, ale spí.
Co jsem spatřil?
Nejprve svůj omyl:
Konečnou jednotnou organizací není jednotná civilizace jako samostatný organismus, ale naše planeta Země. Stane se nadále živou fungující buňkou organizujícího se Vesmíru.
Celý Vesmír je již dnes zcela jinak organizovaný, to, co vidíme, jsou milióny let staré struktury. Ve Vesmíru se dnes organizují jednotlivé buňky podobné naší planetě, ty vytvářejí struktury tkání dále se organizujícího Vesmíru, buňky se spojují a budou navazovat kontakt spolupráce na tvorbě opět většího organizmu.
Funkcí, chcete-li, úkolem buňky - naší Země, bude v konečné podobě zpracovávat světelnou energii, transformovat ji do energie Lásky, čisté boží energie, ze které bude fungovat, ale zároveň vytvářet přebytek, odpad, který se stane životodárným pro ostatní struktury ve Vesmíru.
Princip je stejný, jako když rostlinná buňka zpracovává pomocí energie světla, vodu a oxid uhličitý, žije z energie cukru, v níž je světlo Slunce a jako odpad vzniká životodárný kyslík.
Planeta Země již vytvořila všechny důležité organely pro svou existenci, zbývá to, co v rostlinné buňce nazýváme chloroplast, tím se stane lidstvo.
Z pohledu organizace buňky budeme chloroplastem na zpracování světelné energie, z pohledu mnohobuněčného organismu budeme tkání, která přijímá různé podoby energie a rozvádí je po těle, přebytek vyzařuje v podobě aury do okolí.
Budeme tedy z tohoto pohledu krví této planety.
Planeta Země již připravila všechny důležité organely, nebo chcete-li tkáně v podobě, jak nazýváme - říše. Říši rostlin, říši ostatních živočichů, říši bakterií, říši hub, ale i říše vody a říše litosféry, které zatím nevnímáte jako živé.
Lidstvo svým uvědoměním si své existenční závislosti na těchto strukturách se stane transformační součástí tohoto fascinujícího organizmu.
Láska z nás proudící doslova, jakoby Zemi vyžene do rozkvětu, pro vás zatím nepředstavitelné, pro ostatní Vesmír již toužebně očekávané, neboť se stane zdrojem čisté boží životodárné energie pro své okolí.

"Má vize byla místy tak živá, jako bych nejdříve proplouval obrovskou energii Lásky obklopující naší Zemi jako silná vrstva zlatomodré aury, pak se ocitl na Zemi, která spíše místo vzduchu měla tok této láskyplné energie, připomínalo mi to, jako bych proudil v cytoplazmě vlastních buněk.
Přesto svět byl velmi podobný dnešnímu, jen bez nesmyslných civilizačních vynálezů, vše mělo různé podoby Lásky, vše bylo dostupné a vše zářilo. Viděl jsem energie Lásky barev, energie Lásky tvarů, energie Lásky vztahů…"

Možná se vám to zdá příliš bláznivé, je to bláznivé, ale jsem opět za toto bláznovství vděčný a děkuji, že mne to mohlo potkat.
Měl jsem jen potřebu to sdělit, vyprávět, vaše je vůle rozhodnutí, jak to přijmout.

Z druhé strany se mi naskytl rovněž pohled, který mi ukázal současnou úroveň organizace, co všechno ještě přijde, ale vše jsem už vnímal z pohledu úrovně pochopení.
Mnoho věcí nevím a ani to nebylo určitě cílem, jediné vím, že vše je zákonité, vše probíhá dle univerzálního plánu, vše se bude zrychlovat, stále více se budeme sbližovat a odumírat bude jen to, co bude chtít odumřít.
Vše ostatní, bude-li mi dáno, bude v mých dalších vyprávěních, dnes vím, že se mi psát bude již daleko snadněji, radostněji.

Druhá transformace.

10. ledna 2012 v 20:49 | selský filosof |  Moje rozluštění 2012

Druhá transformace.

Zůstanu u pojmu transformace, jelikož je v současné době všeobecně přijímán jako změna zahrnující kvalitativní proměnu, z energetického pohledu je to kvantový skok.
Pravděpodobně se zeptáte:

Kde jsem zase vzal pojem "druhá"transformace?

Kvantové skoky jsou zákonitým projevem posunu v časoprostoru po naplnění tří úrovní.
(Šifra existence.) Dnes nebudeme do toho zatahovat vědce, jen využijeme některé poznatky, které nám předali.

Připomeneme si tři úrovně zatím nevědecké filosofie Vesmíru.

1. úroveň - hledání
2. úroveň - poznání
3. úroveň - pochopení

Současná existence člověka je na druhé úrovni - úrovni poznání.
Co z toho vyplývá?
Logicky máme jedenu transformaci za sebou, při přechodu z první do druhé úrovně a čeká nás přechod z úrovně poznání do úrovně pochopení. Kvantum poznatku je u konce, je třeba tyto poznatky začít chápat. Opět na třech úrovních.
Vědci nashromáždili obrovské množství poznatků, nejsou však schopni vnímat souvislosti a jednoduchý universální princip, jsou hluboce vnořeni do jen své vědy.
Jelikož tato transformace se zabývá transformaci člověka, vezmeme si dvě vědy studující člověka: antropologii - zabývající se evoluci člověka jako živočišného druhu a embryologii - zabývající se vývojem člověka před narozením.
Vědci pozorují jakousi řadu opakovatelnosti ve vývoji embrya, jež je zaznamenána v genetickém kódu, projeví se ve vývoji i lidského embrya, kdy jsme jen jednou buňkou, pak máme žaberní oblouky a pod, ale dále především v plodovém období již nejsou schopni číst opakovatelnost naší evoluce. Až to dokážou, pak jedni potvrdí poznatky druhých a budou se dále rozvíjet, neboť pochopí, že si mohou vyměňovat i nezodpovězené otázky.

My se dnes pomoci jednoduchosti filosofie Vesmíru podíváme na první transformaci, kterou máme za sebou a nastíníme si tu očekávanou.

První transformace - člověk na úrovni hledání.
Základní, nezodpovězená otázka: Proč u člověka, zhruba před 35 tisíci lety se zakončil růst mozku, kam zmizeli neandrtálci - v současnosti několik teorií.

Na úrovni hledání lidský mozek rostl úměrně tomu, jak hledal v daném časoprostoru, tedy na zemi vše, co ho obklopovalo, to co poznal, se zakódovalo do jeho genetické paměti a mozek se zvětšoval. Člověk fungoval tak, že při narození měl všechny již získané vědomosti, vědci to nazývají vrozené instinkty, nebo také nepodmíněné reflexy. Nové zkušenosti z prostředí se opět kódovaly do našich genů. Na konci této úrovně již má člověk všechny informace, našel vše a vše ví o tom, co ho obklopuje.
Na úrovni hledání, již více nemůže nalézt.
Toho byli schopni neandrtálci. Zde by se evoluce (pro mne organizace)zastavila. V této chvíli se odehrává první transformace v organizaci lidského jedince. Objeví se skupina lidí, kteří prodělali transformaci mozku, ten si již nepamatuje, nemá schopnost vše vědět, zpočátku velký hendikep, který je ale velmi rychle nahrazen schopnosti mozku poznávat - je už na druhé úrovni - úrovni poznání. Vědomosti nalezeného přijímá formou učení po narození, vždy pro dané místo, daný časoprostor. Mozek již neroste kvantově, ale mění se kvalitativně - proběhne kvantový skok. Poznává stále více ve svém okolí, díky tomu se může daleko rychleji rozmnožovat a zaplňovat další části planety. Poznání filosofie přechází v poznání jednotlivých věd. Tím se však ponořuje do složitosti a začíná zapomínat na svůj základ.
Na úrovni poznání poznává vše, co ho obklopuje, a již více nemůže poznat.
Toto je současnost, toto je doba očekávané druhé transformace v organizaci lidského jedince, kdy mozek prodělá kvantový skok a napojí se na svou podstatu - božskou podstatu. Začne chápat opět na všech třech úrovních.
Jestliže úroveň hledání trvala řádově v miliónech let, úroveň poznání řádově tisíce let, pak úroveň pochopení bude probíhat v řádu stovek let, což odpovídá filosofii Vesmíru o zrychlujícím se čase, jak bylo mimo jiné i předpovězeno.

A jak to souvisí s embryologií?
Ta vám poskytne odpověď, a pokud ji jste schopni přijmout, pak i důkaz.
Na počátku je každý z nás buňkou, jednou jedinou buňkou.
Ta je spojena s božskou podstatou a ví vše. Důkaz je jednoduchý, nikdo ji neučí, nikdo ji nevede, nikdo ji neřídí, vše co potřebuje vědět má ve svém genetickém kódu a dokáže postavit lidské tělo. Tím je spojena s božskou podstatou.
V prvních týdnech rekapituluje organizaci života na Zemi, tedy to, co se odehrálo řádově v miliardách let od jednobuněčných k mnohobuněčným, zvládne za pár týdnů.
Na konci tohoto embryonálního vývoje je asi tři a půl centimetrový človíček s několika miliony buněk. Dál se formuje opět sám v prostředí pro něj připraveném a opět využívá spojení se svou božskou podstatou. Roste, zvětšuje svůj mozek až na několik miliard buněk.
V okamžiku, kdy ve svém prostoru našel vše, co potřeboval, aby postavil své tělo, rozhodne se tento prostor opustit formou porodu, zároveň však opět rekapituluje proces první transformace z doby před tisíci lety a zapomíná vše, co má v sobě zakódováno pro funkci mozku, vše ostatní zůstává v podvědomí, které řídí další vývoj těla. Vědci sice vědí, že vývoj lidského jedince je řízen genetickým kódem v jediné oplozené buňce, že ona sama jen o všem rozhoduje, ale už nejsou schopni pochopit, že je to její inteligence, její vědomá činnost, proto nemohou postřehnout souvislosti mezi vývojem jedince a vývojem druhu.(ontogenezi a fylogenezi) Jejich zákony platí, protože platí, tady jsou stejně na tom, jako věřící, kteří Boha ztotožňují s vousatým, bělovlasým staříkem sedícím v oblacích. To je zákonité pro druhou úroveň poznání, poznáváme, ale nejsme schopni pochopit.

Druhá transformace - člověk přejde na úroveň pochopení.
Na této třetí úrovni projdeme opět cestu všech tří úrovní. Pochopení znamená hledání souvislostí, poznání souvislostí, pochopení souvislostí, tedy pochopení pochopeného.
Tento kvantový skok do úrovně pochopení již na počátku nás posune tak, že se opět spojíme se svou božskou podstatou, chcete-li universální inteligenci.
Tato transformace změní vnímání světa stejně jako, když noví lidé zapomněli a začali poznávat vše, co už před tím našli, jako dítě, které opustí tělo matky a ocitne se v zcela jiném světě. Toto je důkaz, to není fantazie.

Pokud jste pochopili až k tomuto, pak možná získáte průvodce pro svou vlastní transformaci.
Uvědomte si to podstatné, vše máte v sobě, tak jako oplozená buňka má zakódovaný celý váš život, toto nemůžete popřít, nenarostly vám hnědé vlasy proto, že si to někdo přál, někdo to nařídil, ale proto, že vám to bylo dáno, nikdo vám v těle matky neříkal, co máte dělat, jak postavit srdce, plíce a vše ostatní.
Vše jste vědomě věděli a vše máte již od počátku, toto si pamatujete.
Touto druhou transformací se opět spojíte se svým božstvím, vše budete vědět, budete hledat, budete poznávat, budete chápat. Vše je ve vás a jen cesta dovnitř je cesta k vaší podstatě. Na úrovni poznání, v dualitě byli vládci, vůdci, průvodci, guruové, mystikové, učitelé a podobní, o něž jste se zákonitě potřebovali opírat.
Toto zmizí.
Toto bude pro vás nejtěžší, ale získáte přímé spojení, až si ho uvědomíte, pochopíte.
Nebudou andělé, nebudou galaktické rady, avataři a další bytosti o které se chcete opírat, to jsou jen fantazie odumírající nadřazenosti.
Ve Vesmíru jsou však podobně organizované bytosti, s nimiž navážete kontakt. Mnohým se to povedlo, navázat s nimi kontakt, ale myslí stále v dualitě, a proto je přijímají jako nadřazené bytosti.
Nejsou nadřazené.
Na úrovni pochopení jsou jen vyprávěči, ti vám budou vyprávět o různých světech bez nadřazenosti, neboť universální zákon platí v celém Vesmíru a jeho organizace se odehrává dle universálního zákona.
Vyprávěči jsou, jak rád používám přirovnání, motýli, kteří létají, a vy rozhodnete, s kterými poletíte. Vaše spojení s universální inteligencí vám napoví.

I já, pokud mi bude dáno, se budu snažit vám tyto světy představit.

2012 - začátek

1. ledna 2012 v 11:14 | selský filosof |  Moje proroctví
2012
nastává stav nula.

Začátek i konec,
kruh se uzavírá.
V rovině kružnice
v prostoru šroubovice.

V konci
rodí se začátek.
Co na konci je
nekonečností pulsuje.

Bůh rozplynul se
a ve Vesmíru skládá se.
Kristus rozplynul se
a v Lidskosti skládá se.

Stav nula
okamžik zrození
okamžik tvoření
okamžik jednoty nového člověka
okamžik jednoty nové Země.

Okamžik jednoty jedinečností.