Prosinec 2011

Zemřel člověk.

18. prosince 2011 v 20:54 | selský filosof |  Moje antidepresiva

Zemřel člověk.

Zemřel člověk Hus,
zastavilo se srdce,
využité, zneužité,
nepochopené.

"Zrodila se krvavá revoluce."

Zemřel člověk Havel,
zastavilo se srdce,
využité, zneužité,
nepochopené.

"Co stvoříš, občane český?"

Telegram od Boha.

15. prosince 2011 v 21:36 | selský filosof |  Moje bláznovství

1 .telegram od Boha!!!

Nestvořil jsem nedostatek.
Nestvořil jsem strach.
Nestvořil jsem nadřazené.

Dal jsem člověku tělo.
Dal jsem člověku duši.
Dal jsem člověku lásku.

"Dal jsem člověku dar stvoření."

Člověče, stvořil jsi hlad.
Člověče, stvořil jsi ďábla.
Člověče, stvořil jsi povýšené.

Jsem unaven.
Jsem oslaben.
Jsem v tobě.

Můj čin, je slovo.
Tvé slovo, je čin.
Jsi ve mně mocný.

Jsi pán nad sebou.
Jako já nad tebou.
Jsme nedělitelní.

"Pamatuj!!!"

Já jsem Bůh.
Ty jsi mne rozdělil:
Na černého, bílého, žlutého.

Já jsem Bůh.
Ty jsi ze mne udělal:
Žida, křesťana, muslima.

V tobě jsem se rozplynul.
Tys mne rozdělil:
Na bohatého, sloužícího, chudého.

Když se povyšuješ:
Povyšuješ se nad sebe.
Povyšuješ se nade mne.

Zákon je ze zákona.
Je nadřazen jen sám sobě.
To platí pro mne, jako pro tebe.

Člověče, jsi sám.
Já mám sedm miliard.
Rozhlédni se!!!

Jak dál?

14. prosince 2011 v 21:11 | selský filosof |  Moje bláznovství

Jak dál? - Naše svobodná volba.


V této chvíli je úplně jedno, kdo jsme a v co věříme, všichni však cítíme, že se něco mění, že se něco má, nebo musí změnit. Nemůžeme to již ani popřít, neboť celosvětová krize je na spadnutí.

Jak dál?

To je otázka všech, od nejmocnějších až po nejchudší, každý má svá řešení.
Tyto řádky jsou určené pro ty, kteří alespoň částečně slyšeli nebo četli něco o transformaci, přesto mohou být navádějící i pro všechny ostatní.
Třeba aby se začali zamýšlet i nad jiným pohledem.

Nejsem prorok ani jasnovidec, přesto vím…
Sám sebe jsem již přesvědčil, že to, co mělo být viděno v historii a nebylo, se projevilo v budoucnosti, dnes již v minulosti.

Jsem jen motýl a letím si svým světem.

Je na vás, zda budete létat v mém ráji, nebo se potáhnete dále za další, novou, nenažranou ovcí.

Jen trochu, abych vás nenudil, ze vzdálené i blízké historie.
A pokus obhájit toto pravdivé tvrzení.

"Žádná revoluce, žádné volby v dějinách lidstva nepřinesly pokrok, jen dokonalejší získávání energie, lidských nadřazených."
(Chcete-li, dokonalejšího parazita, dokonalejší okrádání.)


Vím, právě většina z vás říká:
"Co je to za pitomost, to už dál nemohu číst. Jakýsi nový pomatenec."
Nemusíte číst, nikdo vás nenutí, je to vaše svobodná volba.

Váš velký problém je vaše nadřazenost.
Jsme materialisté, jsme vědci, jsme realističtí lidé a ctíme zákony.
Jenže ty pro vaše vnímání platí jen pro přírodu a okolní svět, sami si je nedovedete připustit, že by měly platit pro nás nadřazené.

A tak jen útržek z dějin naruby, dějiny z pohledu energetického zákona o zachování energie.

Revoluce přechodu otrokářství ve feudalismus.
Získání desetiprocentní osobní svobody, desetiprocentní finanční závislosti.
(Odvádění desátku)

Pro vás pokrok, pro mne vyrovnání energie, neudržitelnost systému, výhodnost pro feudály, nikoliv pro poddané.
Otroci nemají žádná práva, ale také žádné finanční nároky. Aby fungovali, musí dostat alespoň minimální životní podmínky, jídlo, ubytování, čím jsou horší podmínky, tím jsou méně efektivní otroci, odevzdají velmi málo energie.
S růstem počtu obyvatel roste nepoměr otrokářů a otroků.
Ještě větší energetická náročnost na udržení poslušnosti.
Už se to prostě nevyplatí, parazit se zdokonalí - rozmnoží.
Více feudálů a zdánlivá svoboda dokáže získat ještě více energie.

Průmyslová revoluce - raný kapitalismus.
Zdánlivá stoprocentní osobní svoboda, stoprocentní finanční závislost.
Můžete existovat, jen když prodáte svou energii za cenu, která je určena.
Další růst počtu obyvatel. Je třeba, aby parazit přežil a získal ještě více. Opět se rozmnožil. Část obyvatelstva přechází do sféry služeb, vzniká tzv. střední vrstva, což je jednomyslně vnímáno jako síla pokroku.
S dalším růstem počtu obyvatel je parazit dotován koloniálním systémem, kde ždímání energie zajišťuje právě tato střední vrstva.
Nevyrovnanost energie s dalším růstem počtu obyvatel je neúnosná, padá koloniální systém, další revoluce.
Začínají fungovat parazité v jednotlivých zemích.

Komunistické a vojenské revoluce - puče.
Parazit hledá cestu.
Komunismus dává imaginární finanční svobodu - vše je všech, a bere osobní svobodu v rámci světa, uvnitř systému jste svobodni dle stanovených pravidel.
Je však i sám sebou tímto izolován a padá.

Revoluce demokracie - parazit se svou střední vrstvou, nyní již všemi obyvateli vyspělých zemí je stále dotován energií tzv. zaostalých.
Počet obyvatel roste, zákonitě v zemích zaostalých, ty jsou však zdrojem většiny prvotní energie.

Současný stav:
Počet obyvatel planety je zákonitý, potřebuje sedm až devět miliard obyvatel, aby mohlo dojít k jednotě lidské jedinečnosti.
(Transformace bude probíhat pravděpodobně v čase přechodu počtu obyvatel ze sedmi miliard na devět miliard obyvatel.)

Před dvěma léty bych stejně jako vy si říkal, že globalizace bere etnickou, národní i rasovou identitu, být na druhé straně pak je to způsob jak nejlépe ovládnout svět.
Dnes vím, že dle univerzálního zákona je to vývoj, který nás zbaví etnické, národní i rasové nadřazenosti, být na druhé straně je to pro mne konec ovládání, konec vlády nad světem.

Historie blízká, historie demokracie i nás.
Jsme národ, jak byste rádi slyšeli, vyvolený, dějinami neošizenými o žádnou z uvedených etap.
Čas se zrychluje, ale to je již jiná filosofická otázka.
Za dvacet let demokracie u nás jsme dokázali nepředstavitelně nakrmit parazita.
Střední vrstva se cítí tak svobodná a nepostradatelná.
I ten, kdo neodevzdává žádnou energii má nárok téměř na vše. (Systém sociálních dávek.)

Jak je to možné?

Jednoduché, komunistický systém neumožňoval obrovské uvolňování energie parazitovi, i ten byl vlastním systémem izolace svázán. Vytvořila se energetická zásoba, ta byla během dvaceti let zlikvidována.
Dále bylo využito čerpání z dotovaných energetických zdrojů okolí, vyspělých zemí, které ždímají ty zaostalé. To se projevuje ovšem nekontrolovatelným zadlužením.

Globální výsledek:

Sedm miliard obyvatel, poměr bohatých a chudých 8% k 92% zbytku světa.
Překročili jsme energetický desátek.
Chcete-li osm parazitů na devadesát dva živitelů ze sta.
Teď si řeknete to je úžasné, takový pokrok, ve feudalismu to bylo mnohem míň.
Ano, bylo by to úžasné, kdyby neexistovala vaše nadřazenost a neexistující nadřazený energetický zákon lidí, kdy energie jednoho není srovnatelná s energií druhého.
Z hlediska vaší vědy nesmysl, přesto vládne civilizaci.
A tak energetický poměr je zcela obrácený, osm procent obyvatel spotřebovává většinu vyprodukované energie a tomu se říká energetický kolaps.
Právě jste jeho účastníky a vůbec nic vám nepomůže.

A tady opět vyvstává otázka:

Jak dál?

Žádná revoluce nic nezměnila, jen vyrovnala poměr mezi počtem růstu obyvatel a počtem parazitů, takže po jakékoliv revoluci jen dvě procenta z vás se budou mít lépe, ale pozor, nyní již z celkového počtu obyvatel planety, to je úspěch globalizace.
A je tu miliarda Číňanů a miliarda Indů.

Žádné novodobé volby nic nezmění, vymění jen jednoho parazita za druhého ještě dokonalejšího.
Česko je příkladem světových dějin.
Nebo chcete tvrdit, že dluh Česka s každou novou vládou nerostl?

Před posledními volbami jsem si dovolil se i na internetu vyjádřit, obyčejní občané mne kritizovali, že je lepší volit menší zlo.
Výsledek:
Zvolili větší.
Gigantický dluh.

Můžete se nechat, zatáhnou do revolty, můžete se nechat, zatáhnou do války, je to vaše svobodná volba.
Část světa však již chápe, že jeho nepřítel není róm, který pracuje, arab, který pracuje, černoch, který pracuje, ale jeho nejbližší nadřízený parazit.
Vaše vláda, váš manažer, váš šéf, většina z vás jsou nadřazení a to je ten problém, sami se nadřazujete a proto nadřazenost přijímáte jako samozřejmost.
Bůh, materialismus, věda, realita však tento pojem nemají, přesto jej stavíte nadevše.
V Boha nevěříte, přesto jste naivní vírou ve vlastní nadřazenost a podřízenost.
Že se nenadřazujete, tak si představte, že bych řekl veřejně na vašem pracovišti, že energie má stejnou hodnotu a odevzdaná energie uklízečky je stejně hodnotná jako energie ředitele.
To nepřijmete, to je opět vaše svobodná volba, jen bohužel universální zákon takovou energetickou nadřazenost nezná.

Tento článek byl inspirován mou vnitřní potřebou, jelikož se začínají objevovat výzvy k různým protestům, svržení vlády, revoluci a to ne již sametové apod.
A to i na stránkách věnujících se transformaci.

"Cítím potřebu dát alternativu."

Ostatní je vaše svobodná volba.
Parazit zahyne, to vím, je jen otázka jak, a jak dlouho to potrvá. Český národ oplýval vzdělaností, to ho uchránilo většiny světového násilí. Vzdělanost národa poklesla, proto má obava.

Jak dál?
Jak zahubit parazita?

"Znovu říkám ignorace, žádné vyhrožování, žádné zabíjení, žádné násilí. I protest je násilí."

Zabít můžete blechu, ale další čekají. Nemůžete zabít lidského parazita, rakovinu, když ji vyřežete z těla má další metastáze, které vás zahubí, to jsou oběti lidských válek.
Veterináři ví, i jiní ví, že ji musíme přiškrtit živiny a sama sebe sežere.

Takže, milí motýlci, chcete li létat v mém světě, ne za mnou, nejsem nadřazený, pak poslouchejte:

Z historie znám jen dva příklady, které mohly změnit svět.
Nejsem natolik vzdělaný, abych jich našel více, určitě byly.
Byly však rychle zlikvidovány ještě mocným parazitem a vaší nadřazenosti.
Hnutí hippies a komunity Osho Radžniše.
Ignorovali nadřazené lidské zákony.

Jen Láska byla jejich morálkou.

Začněte si všímat lidí kolem vás, ignorujte vládnoucí, mocné.
Berte energii od souseda sedláka, berte lásku od svého bližního.
Neodevzdávejte svou energii tam, kde se nová netvoří.
Máte-li přebytek, neodevzdávejte ho parazitu banky, neutopte ho ve zbytečnosti pozlátka.

"Jediná vaše potřeba je jíst, milovat a být milován."

Není nic jiného na světě, co by to mohlo nahradit, pokud toto nemáte, jste zbyteční, sami svou touhou hynete.

"Vytvořte komunity soběstačnosti, malé teňoučké třísky."

Každý den rozdělávám oheň v kamnech.
I on je mým učitelem, je zákonem.
Jedinou sirkou poleno nezapálím.
Potřebuji tenká dřívka, pak silnější, pak vzplane poleno.
Snažím se být tenkým dřívkem, jež zapálí větší a pak vzplane poleno.
Jen tak změníte svět.
Ořezávejte svou osobnost tak dlouho až zbude krásná, rovná, tenká tříska bez kůry nadřazenosti, pak hledejte podobné a takto jen můžete změnit svět.
Změňte sebe.
Mocní jsou polena, aby hořela vaším plamenem, musíte hořet vy sami.
Spalte svou nadřazenost, spalte nadřazenost svých známých a pak shoří i nadřazenost mocných.
Rádi ji odevzdají, neboť se stane jejich zátěží.
To je univerzální zákon.
Čtěte selského filosofa a ptejte se.

Nejsem vůdce, nejsem průvodce, jsem jen ten, jež viděl a vypráví o Ráji.

Vaše svobodná volba je náš společný let mnohobarevných motýlů v zemském Ráji.

"Snažím se být třískou, která najde další, a pak zapálíme svět ohněm světla Lásky."

(Mé úplňkové vnímání 10. 12. 2011)

Pro: http://www.zmenyklimatu.estranky.cz/podruhé.

3. prosince 2011 v 20:58 | selský filosof |  Moje bláznovství

Pro: http://www.zmenyklimatu.estranky.cz/podruhé.

Přeji hezký den,

již jednou jsem pro tyto stránky napsal krátký článek, nějak se ztratil, nevadí, zkusíme ještě jednou.

Na úvod připomenu, že historie jasně říká, že všechny objevy a všichni, kteří přinesli lidem nějakou podstatnou informaci, nepatřili k oficiálním vědcům své doby, Darwin byl dobrodruh, Einstein podivný fyzik, Mendl zahradník a další…

Dnes je to stejné, i když všichni si myslí, stejně jako ve středověku, že ti, co, vědí, jsou vzděláni, stojí v popředí světové vědy a především jsou ověšeni tituly a školami, císařovými novými šaty.

Další ne méně podstatnou pravdou je, že vědu přeceňujeme, přesto, že se tak často, především ve svých výpočtech a číslech mýlí, a to řádově.

Své hloupé a logicky nepochopitelné chování zdůvodňujeme vlastní nadřazenosti.

Jen hlupák staví domy tam, kde jsou pravidelné životodárné povodně, jen hlupák staví mrakodrapy tam, kde se země pravidelně otřásá, jen hlupák se stává obětí vládnoucího strachu. Čím děsivější článek, čím děsivější vize, čím děsivější čísla, tím je větší sledovanost, větší zájem, větší popularita. Většina informací, ale především i zábavy musí mít strašidelný scénář, neboť jen strachem se dají lidé ovládat.

Jsem sedlák a snažím se učit z toho, co kolem sebe vidím, nikoliv to, co jiní říkají. Je to obtížné, neboť jsem byl stejně jako vy i já vychováván v tomto prostředí strachu, přesto obrazy budoucnosti, které se mi zjevují, jsou úžasně optimistické.

Na okraj připomenu tisíciletou radiaci Hirošimy, radiační pustinu Černobylu a další místa, kde lidská inteligence byla jednoznačně překonána inteligenci Matky Země a dalších inteligentnějších organizací, jako jsou třeba rostliny.

Hluboce se skláním před těmito inteligencemi. Vím, že každá buňka mého těla je inteligentnější, než celá naše civilizace a nemá potřebu se nadřazovat, spokojeně chápe, že vše, co činíme je zákonité a má konečnou podobu lidské inteligence, pokud ne, pak jednoduše bude přepracována, neboť jiná možnost není, ale to je již na jiné vnímání.

Ale vrátíme se ke strachům a děsům výbuchů sopek.

Jak jsem již jednou připomenul, jsem sedlák a takto tento fenomén vnímám:

Shlédl jsem řadu filmů o sopkách. Nemám potřebu lidské podřazenosti si něco dokazovat a přibližovat se k vulkánu, když mi jasně dává najevo: mám potřebu uvolnění, pozor ustupte, obdaruji vás, novými recyklovanými živinami.

Vždy, když jsem viděl jak v oblastech, kde spadlo množství popela, byl tento materiál likvidován např. tak, že byl vyvážen do oceánu s komentářem obrovských materiálních nákladů, jsem nechápal. V Evropě po tisíciletém zemědělství a stoletém intenzívním ždímání půdy jsou vyráběna umělá hnojiva, která pouze dotují tři základní prvky.

Stopové prvky jsou zcela vyčerpány. Pěstujeme potraviny již bez biologické hodnoty, pouze kvantový objem, umírají telata, kůzlata, a další mláďata na nedostatek selenu a dalších prvků v pastvě, lidé trpí chorobami a ani neví proč, jen vědci a byznysmeni vymýšlejí léky, kterými nás ovládají.

Vždy jsem si říkal, co bych dal za pytle tohoto popílku ze sopečného úpatí, místo průmyslového hnojiva, abych pomohl svému políčku, víte, já s ním hovořím, hovořím s rostlinami, hovořím s matkou Zemí a stále se jí omlouvám.

No a k těm vaším vizím o staletém až tisíciletém ochlazení, vymírání druhů a další podobné scénáře, to je pro současné vládnoucí vědce a jejich kapsy.

Jsem sedlák a varování neberu na lehkou váhu.

Proto je třeba se připravit, je třeba uchovat pár semen, trochu krmení a další nezbytné věci, ale to že se nebude létat, nebo že, zkrachuje systém, mi nic neříká.

Já vím, že Matka Země nedopustí, aby ti, jež pracují pro všechny, nemohli pokračovat.

Tisícileté ochlazení, nemůže způsobit žádný super vulkán, to je otázka táty Slunce, logika říká,

že pokud intenzita slunečního záření nepoklesne, pak ve vteřině se celá Země neocitne v zastínění sopečného prachu, místa, kde Slunce bude svítit, zde putuje voda do atmosféry a voda je čarovná, obalí všechny prachové části a pošle je opět k Zemi, v tomto místě se opět utvoří místo pro práci Slunce, které vyšle další vodu do atmosféry a tento proces se bude zrychlovat.

Ano, rok, možná dva, možná desetiletí, ale nikdy celoplošně a nikdy po staletí.

Kyselé deště, ano, vymírání lokalit, ano, ale ne planetární destrukce.

Vědci, vědci, že vám to lidi žerou. Připomíná mi to středověk, tehdy jste měli Ďábla, dnes strašíte svou umělou vědou.

S pozdravem http://selskyfilosof.blog.cz/