Srpen 2011

Chcete se transformovat?

9. srpna 2011 v 1:04 | selský filosof |  Moje bláznovství

Chcete se transformovat?

Zapomeňte na housenku.

"Jste kuklou, chcete být motýlem."

Již několikráte jsem použil proměnu housenky v motýla, jako přirovnání transformace.
Dnes je čas pochopit, že to není přirovnání, ale skutečnost.

Čtení různých aktivit spojených s transformací mi opět připomíná situaci před dvaceti lety, kdy naše česká společnost chtěla projít proměnou. Netrvalo víc jak dva měsíce a pochopil jsem, že žádná proměna nenastane, pouze změna jednoho druhu vlády v druhou. Prvním signálem byly tzv. změny vedení prostřednictvím konkursů.

Už samotné konkursy byly pro mne nepochopitelné, především tím, že vyžadovaly od účastníků nejméně desetiletou praxi.

Ptal jsem se kolem, jakou, že to praxi vyžadují:
"Deset let budování komunismu?"
Odpověď mně stavěla do pozice blázna:
"Vždyť člověk bez praxe nemůže řídit podnik."

Byla stvořena úžasná privatizace. Každý si mohl koupit za tisícovku privatizační knížku.

Ptal jsem se:
"Jak k tomu přijde student, důchodce, když to má být spravedlivé, oproti bohatým privilegovaným minulého režimu?"
Odpověď mně stavěla do pozice blázna:
"Vždyť je to pro všechny stejné."

Vznikaly privatizační fondy, banky.

Ptal jsem se:
"Odkud se vzali bankéři, zakladatele fondů?"
Odpověď mne opět stavěla do pozice blázna:
"Přeci z antikomunistů vzdělaných na privilegovaných komunistických školách, někteří dokonce studovali i v zahraničí."

Pochopil jsem.
Jsem blázen,
nekoupil jsem si privatizační knížku,
nevyzvedl jsem si vysokoškolský titul,
jen se snažil žít svůj život alespoň dle svých představ.
Pravda, často se nechal vyprovokovat a napsal pár pamfletů pro své známé.
To vyrovnalo napětí, a jsem dnes nesmírně vděčný universální inteligenci za toto vedení.

Mé současné psaní již nemá náboj, ani ambice pamfletů.
Jsem o dvacet let starší.
Jsem o dvacet let dále v časoprostoru.
Jsem motýlem, který létá.
Můžete se na mne dívat, ale nemusíte.

Mé psaní je můj let.

Tento úvod jsem pokládal za, pro mne uspokojující, neboť i já jsem byl housenkou.

Housenka, však byla jen zdroj energie, nic víc, nic míň.
Nic, z jejího života není použitelné pro život motýla.
Housenka žrala, požírala, soupeřila a kumulovala energii do svého těla.

Motýl se v kukle transformoval.
Dnes létá, přijímá dar nektaru, který je stvořen pro něj a tvoří Lásku rostlinného orgasmu při opylení.
Že nevíte co jeto rostlinný orgasmus?
"Lehněte si pod kvetoucí lípu a zavřete oči, lehněte si na kvetoucí louku a zavřete oči.
To je skutečná meditace s Bohem."

Jak to souvisí s dnešní transformací?

Zapomeňte na housenku, zapomeňte na minulost, nic z života housenky není pro motýla.
Nic z minulosti není pro vás, žádné filosofie, žádné osobnosti, žádné učení, žádná mystifikace v podobě nadřazených mistrů, učenců, zasvěcených a jinak se prezentujících.

Pro motýla jsou jen motýli.

Před dvaceti lety jsme nehledali motýly, ale nechali jsme se zlákat jinými housenkami.
Je pravdou, byli jsme jednobarevní, celkem fádní a najednou tu byly různobarevné, různotvaré a především všežravé a více žravé, za nimiž jsme se vydali a sbírali jejich zbytky.

Jak poznáte motýla od housenky?

Je to jednoduché.
Je stejný, jako vy, možná jinak barevný.

Ale?
Nežere víc,
Nepovyšuje se nad vás.
Nemá více zásluh.
Nemá víc titulů.
Neudělal víc, než vy.
Nezasvěcuje vás.
Nevede vás.
Neučí vás.
Není zasvěcený.
Není probuzený.
Není na vyšších frekvencích.
Není nadpřirozený.
Není nadřazený.

Je stejný jako vy, možná jinak barevný.

Chce jen s vámi létat, přijímat dar nektaru a tvořit Lásku.
Jen vy rozhodujete, zda s ním poletíte.

Transformace je stav kukly.
Je dnešním vaším rozhodnutím.
Housenka je stavem minulosti, žravosti, nadřazenosti, duality, rivality.
Opustit tento stav není snadné, záleží jen na vás, žádná pomoc není možná, jen vaše rozhodnutí.
Víte, co se stane, když pomůžete motýlu z kukly ven?
Nevyvine se tak, jak má.
Uvolníte-li ho, nevytvoří svou vlastní silou křídla a nebude schopen létat.
Vypadá to těžce, bolestně, ale nesmíte mu pomoci.
Proto nehledejte pomoc.
Jen se dívejte, kdo už létá.

Nic po vás nechce,
ale až s ním poletíte, pocítíte sounáležitost a uvědomíte si radost s pestrosti barev.
Vyberete si sami barvu motýlů - přátel.
Vyberete si sami barvu a tvar květin - časoprostor.
Vyberete si sami rychlost letu - intenzitu života.

"Mé psaní je můj let"