Červenec 2011

Kapitola první - "Jsi člověk."

31. července 2011 v 0:34 | selský filosof |  Moje VIII. kniha - Nadřazenost.

"Jsi člověk."

"Nikdy nejsi míň, a nikdy nejsi víc, než vše, co tě obklopuje v celém nekonečném Vesmíru a přesto rozhoduješ o všem."

Toto je myšlenka knihy, kterou mám napsat.
Pro mne vše a zdání, že není více, co říci.
Takto jsem doposud psal.
Mé myšlenky běží tak rychle, že se stávají nepozorovatelné.
Snad se mi to podaří tentokráte napravit.
Pokusím se zpomalit, ale nespadnout.

Jsi člověk a učili tě, být víc, a učili tě, být míň, učili tě sebevědomí a učili tě pokoře.
Jsi energie a energie je vlnění.
Vlna nahoru, vlna dolů.
Řekneš si: "To je zákonitost Vesmíru."
Ano, je to universální pravda.
Jenže…

Jsi člověk.
Jsi vlnění.
Jsi jedinečnost.
Nejsi výjimečnost.
Nejsi víc, nejsi míň.
Jsi jen jiný.

Jsi člověk a neučili tě, být rovný.
Paprsek je vlnění a je rovný.
Jsi člověk a neučili tě, být pro všechny.
Paprsek svítí na vše, na co dopadne.
Jsi člověk a neučili tě, zářit na všechny stejnou láskou.
Paprsek svítí na vše stejnou intenzitou.

Jsi člověk.
Jsi paprsek.
Jsi světlo.

"Jsi Láska a jen ty ji omezuješ."

Úvod

31. července 2011 v 0:31 | selský filosof |  Moje VIII. kniha - Nadřazenost.

Úvod


Je čas zrání, je čas zjevení, je čas přijetí…

Anatomie "Zla".

26. července 2011 v 1:32 | selský filosof |  Moje bláznovství
Anatomie "Zla".

Před časem jsem napsal malý text "Cesta zla je pro mne nepřijatelná", bylo to mé vyjádření a mé osobní vypořádání s různými strachy, ale především jsem vám chtěl ukázat vaší jedinečnost, na jejímž základě můžete začít chápat svou nepostradatelnost v nekonečném Vesmíru.
Fenomén "Anastasie", kterému bych se rád věnoval zvlášť, mi pomohl pochopit, proč jsou mé texty stále tak málo srozumitelné. Stále vidím za každým slovem zcela jiné, než běžné vnímání celého časoprostoru. Mé texty jsou pak pravděpodobně pouze útržky obrazů seskupené do nějakého pořadí.
Pro pochopení mého jiného vnímání reality se pokusím představit zatím první slovo, jež pokládám za původ dosavadního nezdaru jakékoliv organizace lidské společnosti.

Co pokládáme za zlo?
Obecně můžeme charakterizovat vše, co v nás vyvolává nepříjemné pocity, tedy obecně strach.
Strach má původ v nevědomosti.
Strach je jedinečný, dipolární a trojelementární, jako vše ve Vesmíru.

Jedinečnost strachu.
Je dána jedinečnosti každé organizace ve Vesmíru, každého lidského jedince. Tak, jak jsme jedineční my, tak každý z nás má své jedinečné strachy, každý se bojíme jinou intenzitou jiných jevů, jiných situací, jiných organizací.

Dipolarita strachu.
V duálním světě vnímáme dobré a zlé, pozitivní a negativní, vyšší a nižší, apod. Právě toto duální vnímání je již jednou z příčin zla a strachů. Dipolarita vylučuje takovéto vnímání, je jen jedna jedinečnost, která se v jednom časoprostoru jeví jako dobré a v druhém jako zlé, v jednom časoprostoru jako pozitivní v druhém jako negativní, v jednom časoprostoru jako vyšší v druhém jako nižší. Je to stále rub a líc jedné mince. Je to stále Einsteinova relativita.
Slunce hřeje, ale i pálí.
Noc je temnota, ale i odpočinek.
Strach nás chrání, ale i omezuje a ovládá.

Trojelementárnost strachu.
Bojíme se minulosti, budoucnosti i přítomnosti.
Strach cítíme na duši, na srdci i na těle.
Bojíme se v určitém čase, v určitém prostoru, určité hmoty, nebo-li, někdy, někde, někoho.

Jestliže již víme, co je to strach, pak můžeme pochopit zlo.
Vše, čeho se bojíme, je zlé.

Zlo je výsledek našeho duálního vnímání.
Zlo je produkt lidského mozku.
Zlo je nevědomost.

Nelze bojovat se zlem, zlo se jednoduše dá zrušit.
Jak?

Vnímáním.
Ignorací, chcete-li transformací, přepólováním, obracením.
Přijetím univerzálního principu Vesmíru.

Člověk stvořil kult zla, kult násilí, kult strachu.
Nepochopením přírodních zákonů pak tento kult rozvíjel a tvořil dějiny, které mu umožňovaly ovládat jiné jedince vlastního druhu. Převrácené chápání přírodních zákonu jsem již několikráte vysvětloval, je dílem lidské nadřazenosti nad tyto zákony a díky tomu bylo vytvořeno lidské zlo, které je produktem pouze organizujícího se lidského rozumu.

Není Ďábel, to je jen výplod lidské fantazie a nevědomosti, nejsou pomsty Boží, to je opět jen nerespektování přírodních zákonů, jen ještě neorganizovaný mozek musí projít zkušenostmi, aby to pochopil.

Jen nerozum je schopen stavět domy a příbytky tam, kde se pravidelně opakují životodárné povodně, padá životodárný popílek z vybuchujících sopek, země se třese, aby srovnala nakumulovanou energii, člověk zde staví honosné stavby v domnění, že tyto universální zákony překoná. Vichřice, tornáda jsou pak způsobená lidskou likvidaci termoregulačního pásu tropických deštných lesů, ale o tom jsme již psali. Od počátku se tak rozvíjí systém strašidel, od pohádkových až po ty dnešní, zlé mimozemšťany, temné síly, ale také epidemie, nemoci zbraně hromadného ničení námi vymyšlené a vyrobené, ale v tzv. nesprávných rukách.
Toto je už produkt stvořeného lidského zla a slouží k zdůvodňování nesmyslu nadřazenosti, jako že někdo má modrou krev, má větší zásluhy, více potřebuje, má právo ovládat jiné.
Celý systém hierarchie pak pomohla ukotvit církev vlastní hierarchii, vytvořením mýtu Ďábla, překroucením Božích zákonů a učení Krista.
Tím se kult zla začal pěstovat na živné půdě člověku vlastní Lásky, sounáležitosti, spravedlnosti a rovnosti. Lidské zlo pak krade území, vybíjí národy, pokořuje, ponižuje, vydírá a vše co kolem sebe vidíte.
Je to jen a jen lidský produkt, žádný Bůh, žádný Ďábel, žádná příroda.
Žádné temné síly, ale jen a jen produkt lidského nerozumu.
Přijmete-li toto, pak velmi snadno smetete, z zemského povrchu, zlo.

Opět se ptáte jak?
Myslete!
Není žádný přírodní zákon, který by říkal, že je někdo důležitější, významnější, potřebnější. Tohle všechno je ve vás, vy musíte přijmout svou rovnocennost se vším ve Vesmíru, pak zvítězíte nad vlastní nadřazeností, pak nepoznáte zlo.
Nemůžete bojovat s vnějším zlem a zároveň živit vlastní zlo, není menší, lepší, spravedlivější, je jen zlo ve vás a v lidské fantazii. Své zlo jste přenesli na Boha a stvořili Ďábla. Stvořili zlé Bohy, stvořili temné síly, nic takového není součástí universální inteligence, Boha.
To co jste stvořili je možno rozpustit, zrušit, vymazat pouhým správným vnímáním, ignorací, přijetím universálního principu jedinečnosti, dipolarity a trojelementárnosti.
Ta připouští, že v tomto daném časoprostoru je to možné, ale pak dojde k zrušení špatného programu a správné božství nezanikne, jen přejde do jiného časoprostoru.

Jste tvůrci, jste Bozi, jste krychličkou, která se buď srovná a zasune do nekonečné inteligence, nebo rozpadne a začne znovu skládat.

Já vám budu stále napovídat.
První je Bůh stvořitel, vy jste jeho části.
První je ten, co vás živí, není zákon, není právo, nad něhož se můžete povyšovat.
Pohleďte na ty, co tvoří vaší obživu a nemůžete žádat více.

První je Země, sedlák, zemědělec, pěstitel.

Pokud si myslíte, že je něco víc, myšlenka, umění vzdělání a tisíce dalších nadřazených nesmyslů, přestaňte jíst. Žijte z umění, myšlenek, vynálezů, titulů, modré krve, církve a všech vašich nesmyslných nadřazených lidských hodnot.

Nemůžete žádat víc, než dostává ten co vás živí.
To je uvědomění si vlastní nadřazenosti.

Až toto pochopíte, poznáte, že nepotřebujete sedláka, že vás muže živit Láska.
Pak všudypřítomná energie se stane vaším zdrojem.
Vy se stanete zdrojem.

"Zlo neexistuje."
"Zlo je produkt lidské fantazie."
"Není to realizace Boha, ale člověka, který věří ve zlo."

Klaníte se Kristu, ale uctíváte jeho utrpení.
Modlíte se před křížem s Kristovým tělem.
Modlete se před Kristovými myšlenkami.
Modlete se před jeho radostným životem.

Sundal jsem Krista z kříže.
Modlete se.
Dal jsem vám i modlitbu.

Zbavte se své nadřazenosti a nepoznáte peklo.