Březen 2011

Vše se mění, vše se změní.

27. března 2011 v 0:06 | selský filosof |  Moje rozluštění 2012
Vše se mění, vše se změní.

"Nikdy nemůžete pochopit transformaci, pokud nepřijmete transformaci samotného základu lidského myšlení."

V posledních týdnech jsem se stále více obracel k sobě, vždy jsem si připadal z vnějšího pohledu jako blázen. V minulosti jsem se učil s tímto pocitem nepochopení žít.
Začaly však přicházet z vnějšku informace o proměně, o transformaci, o novém světě, o novém způsobu myšlení. Vše mi připadalo velmi přirozené, vše vytvářelo pocit naděje uspokojení. Srozumitelné, přijatelné a přesto uvnitř zůstával a snad se i násobil pocit stejného pocitu bláznovství
z jistého nepochopení.
Stále jsem se ptal sám sebe:
Proč?
Stalo se, snad při meditaci, snad při touze připojení, nevím a vždy tvrdím, že tuto část transformace vědomě nevnímám, přesto ji nepopírám, neboť odpovídá mému vnímání Vesmíru. Jen vím, že tak jako nemám hudební sluch, tak nemám i tento dar, což je z mého pohledu zcela přirozené.
Na straně druhé však ti, jež tento dar mají, přijímají informace, které ne vždy jsou prezentovány, tak jak v nich čtu já, přestože jsou mi zprostředkovávány právě těmito lidmi.
Jestliže jsem napsal Filosofii Vesmíru a popsal universální zákon, který jsem schopen vidět ve všem co je ve Vesmíru, pak to není moje teorie, moje filosofie, ale moje schopnost v tomto universální zákonu vidět a číst. Darwin, Einstein … další mnozí tento dar měli, nejsou to jejich teorie, ale jejich schopnost číst v tomto universální zákonu. Každý máme schopnost číst jinou část universálního zákona.
To je podstata našeho špatného vnímání. Vnímání základu, základu, jež je popsán "prvotním hříchem", jež já nazývám "nadřazenost".
Tato nadřazenost je základem duálního vnímání světa. Dualita je možná jedině tehdy, když postavím dvě věci proti sobě: černou a bílou, dobro a zlo, den a noc, atd. Jakmile, ale pochopíte filosofii Vesmíru, pochopíte rub a líc, pochopíte magnet, pochopíte polaritu. Jednota je jeden se dvěma póly a ty nelze nadřazovat, pochopíte, že nadřazenost je lidská fantazie, je nesmysl, kterého se musí zbavit každá nová organizace Vesmíru, aby mohla vytvořit novou jednotu.
Vše souvisí se vším a vše podléhá tomuto jednoduchému principu.
Já to vidím všude kolem sebe, neboť všude kolem mne je jen Vesmír s detaily mého časoprostoru. To je podstatou mého bláznovství a podstatou vaší ještě-slepoty.
Vaší slepotou je vlastní nadřazenost.
Mým bláznovstvím je, že mi připadá přirozené:
Že fyzikální zákony a zákon o zachování energie platí v celém Vesmíru.
Člověk ho však popírá ve své vlastní organizaci.
Bankovnictví založené na nesmyslu, že peníze dělají peníze.
Nadřazenost jednotlivých činností nad energetický zákon.
Práce prezidenta, vědce, básníka, filosofa má jen hodnotu spotřebované energie.
Kdo z vás je ochoten připustit, že tito lidé mají nárok jen na tolik energie ze společního celku, kolik odpovídá jejich vydané energii. Vy však i tuto energii nadřazujete jako vše, vyšší nižší, ale to je z fyzikálního hlediska nesmysl.
Jsou stejné, i když jiné.

Já vím, těžko pochopitelné.
Pokusím se nastínit.
Řeknete, že kus černého uhlí má více energie, než kus hnědého uhlí, to je přeci fyzikálně dokazatelné. Jenže to je otázka daného okamžiku v daném časoprostoru. Černé uhlí potřebovalo o sto miliónu let více času na tuto organizaci. Tedy z hlediska Vesmíru spotřebovalo o sto miliónu let více než kus hnědého uhlí. Za sto miliónu let se i tento kus hnědého uhlí dokáže proměnit na uhlí černé. Z hlediska Vesmíru tedy nemůže být nadřazeno černé nad hnědé, neboť spotřebovalo energii sta miliónu let.
Naše neschopnost vnímat čas jako nositele energie nám pak vytváří tuto mylnou představu nadřazenosti.
Musíte si uvědomit, že bez fáze hnědého uhlí by nebylo černé. Tak to je ve Vesmíru s každou organizací, je stejně důležitá stejně významná, nepostradatelná, proto se nelze nad nic nadřazovat. Představte si že, byste tuto svou nadřazenost převedli nad svůj život a řekli, že dítě nic neumí, je podřadné, důležitá je dospělost. Chápete ten nesmysl. Toto stejně, ale platí pro vývoj lidské civilizace, pro každého jednotlivce. Tak jak je důležitý každý den ve vašem dětském životě, tak je důležitý každý lidský i nelidský jedinec, každá etapa lidských dějin, jen nechápeme a nerozumíme proč?
Několik stovek miliónu spermií musí být v ejakulátu, aby jedna jediná mohla oplodnit vajíčko.
To je kvantový Vesmír.

Veškerá energie je v časoprostoru Vesmíru a časoprostor je tudíž nositelem energie.
Energie se buď v čase rozptyluje, tedy vzniká prostor, nebo se organizuje, tedy prostor se zmenšuje.
Konstantní množství energie má své konstantní množství časoprostoru.
Veškerá energie Vesmíru má pak přesně určené množství časoprostoru už ve svém počátku, tedy při Velkém třesku a na svém počátku je dáno kolik časoprostoru zaujme a kdy se opět zhroutí.
Už jsme jednou řekli, že čas a prostor jsou jedno, jedno přechází v druhé a naopak, to je i puls, proto pulsující Vesmír a vše pulsující v něm.
Na počátku všechen čas Vesmíru a žádný prostor, na konci spotřebovaný čas a všechen prostor.
Relativita pak jasně říká, že záleží na místě pozorovatele, neboť tato představa platí o začátku Vesmíru. Budu-li stát na konci existence Vesmíru, pak bude vše obráceně.
Další důkaz filosofie Vesmíru, že nic se mění ve všechno a všechno zase v nic.
Jedině z ničeho vzniká Vesmír, tedy všechno a v nic se na konci opět promění.
Směr ven - čas se ztrácí v prostoru.
Směrem dovnitř - prostor mizí v čase.

Toto všechno jsou zákonitosti, jež se odvíjejí z filosofie Vesmíru.
Dál bych měl psát o zákonitosti filosofie, zákonitostech darwinismu, zákonitostech věd.
To vše nemá být součástí tohoto článku přesto, že to se vším souvisí, já vnímám již tuto jednotu.
Filosofie se stane opět součástí a základem všech věd. Nejdřív filosof a potom skutečný fyzik, chemik, biolog atd.

Vrátíme se k důsledkům nadřazeného vnímání při přijímání transformace.
Uvědomil jsem si, že lidé jsou skutečně nekonečně zasaženi "prvotním hříchem" - "nadřazeností", tedy již překladatele Bible nemohli vše pochopit, a proto je Bible tak těžko pochopitelná a někdy
i nesrozumitelná, nebo spíše rozmanitě vykládána.
Jedno je jisté, že ten co psal Bibli, nebyl postižen nadřazenosti. Ten co jí překládal ano. V historii lidských dějin se pak objevili vždy jedinci, kteří rovněž většinou chápali, ale zmizeli nepoznáni jako blázni. Jedinému, který upoutal pozornost a snažil se ukázat podstatu nenadřazené existence, byl skutečně Kristus. Jenže i on byl fyzicky zlikvidován a učení převráceno do podoby současné nadřazené církve.
Zákonitá současná organizace vědomí jedinců dozrála, jako uhlí, jako děti, jen ještě stále přijímá více méně s pozice nadřazenosti. Proto se objevují v interpretacích vyšší energie, dokonalejší mistři, různí probuzení a podobně. Jedinci, kteří si začnou uvědomovat svou nenadřazenost a nutnost všech, aby mohli spolu fungovat. Já vidím tyto jednoduché zákonitosti, ostatní vidí jiné, až si uvědomíme skutečně svoji nenadřazenost, pak začne skutečná transformace.
Uvědomil jsem si, že nadřazenost je v nás tak silně zakořeněná, že si ji i při dobré vůli neuvědomujeme. Čím víc jsem si ji začal uvědomovat, tím víc jsem začal vnímat své bláznovství, ale rovněž její nesmyslnost. Pokusím se dále více soustředit na její odhalování, i když to bude velmi těžce přijatelné, ale je mi to dáno, mám napsat knihu o nadřazenosti samostatně.
Ti co budou chtít přijmout, přijmou, ti co nebudou chtít, nepřijmou, je to svobodná vůle.
Aktuálně, zkuste dnes lékařům vysvětlit, že jejich plat má odpovídat vydané energii, stejně jako jejich zdravotním sestrám, ale pozor i uklízečkám a pomocnému personálu.
Zkuste panu prezidentovi vysvětlit, že je stejně důležitý jako popelář.
Platí jen energetický zákon, ne lidský zákon nadřazenosti.
Až začnete vnímat energii v časoprostoru, pak se budete divit tomuto světu.
Stanete se stejnými blázny jako já.

Pozor, podobné úvahy jsou strkány do stejného pytle s komunismem.
Komunismus je stejný jako kapitalismus, jen se liší způsobem vlády, vláda to je nadřazenost a s nenadřazenosti nemá nic společného. Více v dějinách lidstva.

Protože se změní základ, změní se vše, vaše současná nadřazenost to opět nepřipouští.
Myslíte si, že se změní jen to zlé na dobré, ale vy nevidíte jednotu zla a dobra.
Změní se všechny vědy, všechno vědění, vše co bylo doposud napsáno, doposud učeno, doposud vytvořeno dostane zcela jiný význam. Budete mít jiný pohled na vše. Zjistíte, že vše kolem vás je jiné včetně vašich oblíbených věcí či filosofií a názoru. Zatím si to většina z vás nemůže ani představit, možná ani nechce. Skutečně budete vnímat zhroucení, ale vlastního světa. Prožijete skutečný konec světa, ve kterém jste žili. Já už kus toho prožil a odrazilo se to i na fyzické úrovni. Mohu jen říci, že jediné co vám zůstane, je opravdu, jak přicházejí stejné informace, Láska k životu. Té jsem se držel a zatím to nevzdal. Snad proto, že už vidím část toho, co přijde. Mnozí to vzdávají a odcházejí, to je smrt kolem nás.
To je zákonitá volba každé jedinečnosti Vesmíru.

Žádná pokora, jen fyzikální zákon.

20. března 2011 v 0:12 | selský filosof |  Moje antidepresiva
Žádná pokora,
jen přirozený,
fyzikální zákon.

Když budeš bránit se
a násilím oplývat,
se svými odpůrci,
jen peklo užívat.

Zákon je čistý,
jeho universálnosti,
buď si jistý.

Každá akce,
jen zpětná reakce.
Reakce stejná,
je ze stejného lejna.

Ten, kdo smrdí,
jenom smradí
jiný pach
to nenahradí.

Oko za oko,
zub za zub.
Jen pomsty
smrtící kruh.

Až změníš kámen
za chleba,
tehdy,
bude tě potřeba.

Já nemohu víc.

19. března 2011 v 21:28 | selský filosof |  Moje antidepresiva
Já nemohu víc.

Já nemohu víc,
než znovu
pravdu svou - vám říct.

Já nemohu víc,
než, že nadřazenost
je - jediný hřích.

Já dávno věděl a hledal proč?
Japonec pokorný přivolal zlost.
On pokorný k sobě
a nadřazen, Matko má tobě.

Přátelé své, ve vodě zabije
a zákony Matky vědou prý přebije.
Nadřazenost technického díla,
smete malý záchvěv, Matky síla.

Já vidím,
jak Američan nad všechny se staví
a ukazuje jen péra paví.
Jeho pravda všude vnucována,
též ve vlastní zemi bude pochována.

Já vidím,
jak Arab prodal svoji zem
a své lidi, krmil jen svým zlem.
Jeho pýcha veliká,
smete vždy prvního hříšníka.

Ten, kdo
s nadřazenosti do jejich zemí přichází,
vlastní lid vhání do nesnází.
A vzplanou země nadřazené
a voda splaví lidmi vyvolené.

Já vidím,
i rozkradenou Českou zem
a svobodu ukradenou těm,
jež zlaté ruce a poctivost si chránili
a životy bez násilí si žili.

A zde, svoboda smete vyvolené
a pozvedne sedláky upocené
a rozum selský bude všude znát
a srdce česká opět začnou hřát.

Já vidím,
že není žádný boží trest
a Matka nechystá nám lest.
Jen nadřazenost člověka,
jak ze srdce lásku odvléká.

Jak hloupost vládne rozumu
a nadřazenost je v umu.
Když boží zákony se porušují,
zákony fyziky vše likvidují.

Já vidím,
jak stoletá voda krajinou se plaví
a hloupý člověk na cestě si domy staví.
Jak Země dle zákonů se otřese
a hlupák zmírá v betonovém pralese.

Jak člověk nespoutané jádro taví
a chtíč zas, nad zákony se staví.
Tu jen selská moudrost chápe,
proč nadřazeným rozum v zkáze tápe.

Já vidím,
jak přirození, čistí,
začínají být si jistí,
že jejich Matka všechno vidí,
jen v chýších a lesích zůstávají živí.

Žádná náhoda,
žádný trest,
jen nadřazenost
polyká vlastní lest.