Červenec 2010

Kapitola 3. - Strach

24. července 2010 v 14:52 | selsky filosof |  Moje III. kniha - Cesta zla
Strach

Co je to strach? Mnoho informací o strachu v současné době přichází. Opět vás odkážu na již zpracované Donem Miguelem Ruizem, není mým úkolem přepisovat již popsané.
Já vám představím strach z pohledu Filosofie vesmíru a organizování lidského vědomí. Záměrně nepíši vývoje, neboť to opět vyhovuje jen nadřazenosti. Pro nás organizaci v čase a prostoru, naše vědomí má vše zakódováno již od počátku, jen se postupně organizuje v rozpínajícím se prostoru, aby dosáhlo, od Já - lidského jedince,
k Já - lidské společnosti.

Strach z pohledu filosofie vesmíru je dipolární.

Z obecného současného vnímání duální, tedy jednoduše řečeno pozitivní a negativní, nebo dobrý a špatný. Ten dobrý nás chrání před nebezpečím, ten špatný nás pak omezuje a umožňuje naše ovládání.
Kdybyste se nebáli, nikdo vás nemůže ovládat.

Vesmír nepřipouští dobrý a špatný, pozitivní a negativní. Strach je jeden, je dipolární, má svůj rub a líc. Je na nás, jen na našem rozhodnutí, ve které části času a prostoru se ocitneme.
Je to naše svobodná volba.
Pokud se rozhodneme špatně, ocitáme se v čase a prostoru tzv. negativního, špatného strachu. Jsme jim ovládáni, nebo jsme ovládání někým jiným.
Vesmír nám však opakovaně nabízí nápravu, cestu ven. Blíže v kapitole "Kruh zla".
V praxi to znamená, máme-li strach, chceme uniknout, chceme se ho zbavit.
Hledáme způsob jak?

Nevěříme sobě, nevěříme vlastní intuici, nevěříme srdci a obracíme se k modelům, které nabízí společnost, okolí, tím se stáváme ovládanými. Často volíme tzv. menší zlo, rovněž více v samostatné kapitole.
Ve Vesmíru platí universální zákon, není nic ničemu nadřazeno, jen vše samo sobě.
To platí i o odpovědnosti. Jste odpovědni jen a jen sami sobě.
Máte-li strach, rozhodujete jen a jen vy, v dané chvíli, v daném prostoru a jen vy nesete následky.

Několik příkladů:

Riskujete, volíte rychlou jízdu autem, potlačujete strach, ale zároveň volíte alternativu smrti. Jen vy, nikdo jiný.

Víte, že je to špatně, zdá se vám, že nemáte jinou volbu, volíte menší zlo.

Cítíte se bezpečni, stojíte na chodníku, diskutujete s přáteli.
Přiřítí se auto, opilý řidič vrazí do davu, zabije přítele, vás zraní, jiný uskočí.
Měl štěstí?
Kdo je vinen?

Vesmír odpovídá:
"Každý jen za své následky."
Ten co uskočil, se s vámi bavil, ale měl své smysly v pohotovosti, můžeme říci strach v rovnováze.
Vy jste zraněni, ale žijete. Jednoznačně upozornění pro další část života.
Mrtvý přítel. Naplnil karmu svého života. Ne na základě osudu, ale svých rozhodnutí.
Opilý řidič. Není přímo odpovědný za smrt, zranění, ale za své rozhodnutí a za následky, které budou následovat. I on mohl mít tzv. štěstí a minout vás.
Není to vše osud, jak bychom to rádi přijali a zbavili se odpovědnosti.
Je to jen a jen rozhodnutí každého jednotlivce.

Krutý příklad, ale chtěl jsem tento extrém uvést.
Budete-li přemýšlet, budete lépe vnímat následující kapitoly a možná začnete lépe vnímat filosofii života - Vesmíru.

Na strach mám jeden návod.
Můj život se skládal z obrovského množství strachů. Začal jsem je pozorovat a jsou ty, které mám rád, jsem dokonce za ně vděčný a ty, jimž se snažím uniknout.
Jak?
Rada jednoduchá a zároveň obtížná.
Zklidnit se, nechat ho působit, prožívat, nedovolit zmocnit se negativních emocí - nenávisti, pomsty, kradení mé energie.
Snažit se postavit, podívat, prožít i druhou stranu.
Především pak důvěra v sebe samého, v nekonečnou moudrost Vesmíru, v Boha.
Jak kdo cítí.
Lidová moudrost má lék, pokud věříme: "Boží mlýny melou pomalu, ale spravedlivě."

Zbavte se odpovědnosti za jiné a budete osvobozeni. To není cynizmus, lhostejnost apod.
Můžete soucítit, prožívat, jen nepřipustit, podporovat negativní emoce, nechte je odejít s pláčem, řvaním, fyzickým vyčerpáním.
V dalších kapitolách určitě budete vidět lépe.

Tělesa

23. července 2010 v 21:41 | selsky filosof |  Moje škola - matematika 2
TĚLESA
Trojrozměrný svět
nám zobrazují,
a všude nás pak
obklopují.

Jejich vzorce
to jsou divy,
abys neudělal
žádné chyby,
tak to trochu
polepšíme,
vzorce prostě
zobecníme.

POVRCH
Podstava + plášť,
nechováš už zášť.
Jen to pěkně posčítáš,
podle veršů spočítáš.

OBJEM
podstava x výška,
teď můžeš brát dýžka.
Všem tak trochu poradíš,
neboť všechno víš.

KRYCHLE
Vše co se týká krychle
spočítáš velmi rychle.

POVRCH
S = 6a2
žádné pochybnosti
nebudou.

OBJEM
V = a3
objem
z tebe letí.


HRANOL
To je panelák
i věžák.
Jeden stojí na čtverci,
druhý na trojúhelníku,
třetí roztahuje se
v obdélníku.

Ten první a ten třetí
nazývá se kvádr děti,
druhý trojboký je hranol
i jinou podstavu si vyvol.
Vše spočítat dá se hravě,
záleží jen na podstavě.

POVRCH
Dvě podstavy + plášť
tady ztrácíš zášť.

OBJEM
Podstava x výška
za to jsou ta dýžka.


JEHLAN
To je pán,
Tutanchámonův chrám.
Pyramida,
čtvercovou podstavu
si hlídá.
Vše se zdá být obludné,
když podstavy jsou různé.

POVRCH
Jen si vzpomeň,
podstavu a plášť připomeň.

OBJEM
Objem
1/3
podstavy x výšky,
máš jen v něm.


KuŽel
To je čepec čaroděje,
co se nikdy neusměje.
Jeho hlava veliká,
podstavu nám zamyká.
Výška jeho čepice,
schová uši zajíce.

OBJEM
Třetinou to podělíme,
k objemu se dopotíme.
V= 1/3 πr2. v
kužel z toho vyroste.


POVRCH

Jeho povrch
S= πr2+πrs,
tak z toho jde děs.
Podstava je kružnice
na níž stojí čepice.


Koule
To je Země
a všechny planety
vypadají stejně.
Jen velikosti
se nám liší
jejich výpočty,
tě nezničí.

Povrch
Čtyři známé π
se čtvercem
poloměru znásobí
S = 4 πr2,
žádná bílá místa
nezbudou.

Objem
Vesnický vodojem
a všechna voda v něm.
V = 4/3 πr3
a holub z něho odletí.


Odčítání

23. července 2010 v 21:14 | selsky filosof |  Moje škola - matematika 1
Odčítání

Odčítám, odčítáš, odčítá,
odčítá Víťa i Margita.
Odčítá od ptáků počet sýkorek,
kolik zbylo vrabců vespolek?

Sedm ptáků na krmítku sedí,
tři sýkorky na ně hledí.
Jedna se jich ulekla
a s družkami odlétla.

Vrabčáci spokojeně zobají
a radují se potají.
Že čtyři jenom zbyli
na kratičkou chvíli.

Ekologické peletky

17. července 2010 v 0:18 | selsky filosof |  Moje antidepresiva
Ekologické peletky
Peletky, peletky, peletky,
toť topení bude pro všecky.
Ta hmota roste nám všude,
uhlí a ropy třeba nebude.

Ta scestná idea se vyplácí,
stát zelené dotace utrácí.
Zelení úspěch svůj slaví,
však výdělek berou ti praví.

Bůh to však vidí,
jak parazit člověka šidí,
jak úroda z pole se vytrácí,
jak spalovat živiny se vyplácí.

Bůh to však vidí,
jak parazit energii břídí,
jak hmotu suší, drtí lisují,
jak výhodně pak ji spalují.

Žádnou energii nešetří,
jen parazit život si zpestří.
Ta energie do peletek vložená,
novým mafiánům je placena.

Pískoviště

17. července 2010 v 0:09 | selsky filosof |  Moje antidepresiva
Pískoviště
Na pískovišti noví politici - páni,
na oko přizvány i dámy.

Málo písku na něm mají,
plány prapodivné na to znají.

Celý národ na tu díru zírá,
co způsobila ve svobodu víra.

V malých kapsách zrnka písku,
odvezeno za hranice na výsypku.

Prý cizí kapitál sem putoval,
jen písek z hroudy pumpoval.

A tak zbyla jenom díra,
v nové politiky opět víra.

Oni mají nové vize, plány,
jak z malých kapes skáčou zrnka samy.

Hromady, ty jsou neměnné,
jak zločinecky dojemné!

Ty milióny byly vydělány poctivě,
zákony tvořenými uctivě.

Vždyť monopol a státní zakázky,
sypal písek na soukromé zahrádky.

Teď však přišla nová doba,
z malých kapes malá zloba.

Národ čítá pár miliónů,
odevzdá je, neví komu.

Pár privátů i zakázek nám zbylo
v nových zahrádkách se uvolnilo.

My plánujeme jiné pořádky
jen písek je už na splátky.

Pískoviště novým hrám teď slouží,
zatím plné slibů, bláta a louží.

Národ zrnka písku sčítá,
svobodu si vypočítá.

Svoboda se musí přeci platit,
vzděláním a zdravím jiné obohatit.

Ty právem si chceš stáří užívat,
tak na důchod nutno dvakrát přispívat.

Že ne státu, ale soukromníkům?
Nevěř mně, jen svým politikům!

Ježíši

13. července 2010 v 1:09 | selsky filosof |  Moje modlitba
  
Ježíši

Ježíši, Kriste náš,
jež po staletí
na kříži umíráš.

Odpusť nám,
že hříchy své
přenášíme na tebe.

Já snímám z kříže tělo tvé
a hříchy své
odpouštím duši mé.

Já modlím se,
před křížem bez utrpení
a rozpouštím svá provinění.

Já modlím se.
Bez tvého utrpení,
jsem ti blíže.

Ježíši, Kriste náš,
odpusť nám
ať nezůstávám sám.

Ježíši,
Kriste náš,
duši naši máš.

Země má krvácí

13. července 2010 v 0:41 | selsky filosof |  Moje antidepresiva
Země má krvácí

Země, matka má krvácí
a člověk lhostejností čas utrácí.

Zmírající parazit ekonom zasadil ránu,
by nové své potravě otevřel tlamu.

Na neštěstí, náhodu se vymlouvá,
pole úrody z nápravy se nadouvá.

Vy nevidíte, nechcete vědět,
na bednu obrázků v klidu jen hledět.

Cizí fantazie a představy žijete,
tělu prožitky rozkoše utnete.

Už nemyslíte, za vás myslí jíní,
Zemi ubíjejí svými činy.

Tisíce kilometrů nad Zemí
řeší se snadno kosmické problémy.

Na Zemi pár metrů pod hladinou,
ránu jen drásají a milí mí hynou.

Miliardy už se rozhazují
a tlamy parazitů se roztahují.

Když parazit ekonom umírá,
svět dějinám válek se otvírá.

Ten parazit umě se vyvíjí,
jiné své taktiky dnes rozvíjí.

Celý svět na zmírající Zemi hledí,
zas jen u obrázkových beden sedí.

Někdo moudrý prý to řeší,
hlava parazita - tu to těší.

Já však cítím se svou Zemí,
odhalení budou odplaveni.

Země ránu svou zacelí,
shnilé své tkáně pak oddělí.

Přírodní, přeživší lidské to plémě,
uctívat zas bude - Matko má Země!

Nahota vědomí

5. července 2010 v 0:01 | selsky filosof |  Moje rozluštění 2012
Nahota vědomí.

Je to už pár dní, co jsem předal rozluštění. Žádná reakce, ani dotaz. Hledám chybu, asi to bude tím, jak jeden z vás napsal, že píši v náznacích. Asi píši, neboť to co vidím kolem sebe je opravdu zcela jinak vnímáno a já se snažím psát co nejstručněji a domnívám se, že za mým slovem vidíte všechny souvislosti. Pokusím se to napravit alespoň v této části a představit vám nahotu vědomí.
Přichází mnoho informací o datu 21.12.2012.
Pokud se zajímáte, sledujete, pak víte, že jsou tu informace z hvězd, informace z jiných částí Vesmíru, informace od jiných inteligencí.
Já vědomě, jak již jsem řekl, žádné podobné schopnosti nemám, jen můj mozek tyto informace přijímá, už nepřemýšlím o tom, jen hledám odpovědi a předávám. Mnohé informace a mé pohledy se shodují již dávno před tím, než si je přečtu, nebo jsem je už napsal.
Všimnu si dvou hlavních, které odpovídají mému pohledu a jsou obsaženy ve všech přicházejících.

První je informace o transformaci, přijde a je zákonitá dle mého pohledu na Vesmír, je součástí jeho existence-života, tak jak jsem již mnohokrát popsal.
V našem případě přichází transformace mysli, tedy od individuálního Já, ke kolektivnímu Já.
Vnímání kolektivního vědomí je pro současného člověka, vědce něco nepředstavitelného a tady začíná neschopnost vnímat svět "naruby". Vše je dáno principem nadřazenosti, na který se snažím neustále upozorňovat. Věděl jsem, že je obtížné se ho i třeba hypoteticky vzdát, ale jak vidím a mé rozluštění k tomu došlo, nastane zcela až při transformaci.

S tím souvisí druhá informace, která je spojována s uvedeným datem. Má dojít k změně polarity. Názory a informace se různí, polarity Země, polarity záření atd. Já používám ve svém pohledu slovo proměna a ta je opět zákonitá, dána existencí. Jakákoliv proměna, je změna polarity. Černá se mění v bílou, dobro ve zlo a opět do nekonečna. Jestliže hovoříme o transformaci mysli, pak bychom měli předpokládat zákonitě i změnu polarity myšlení. To se snažím ukázat ve svém "světě naruby", já ho už tak nějakou dobu vidím, a proto je pro mne možná obtížné vám některé věci předat.

Vrátím se nyní ke kolektivnímu vědomí. Vy jej vnímáte z pohledu nadřazenosti, a proto nemůžete vidět, že funguje bez vlády. Pro vás je kolektivní vědomí stále jen to, že všichni si myslí a konají opět podle někoho, nebo něčeho nadřazeného a tak vnímáte i svět kolem sebe. Mozek vládne vašemu tělu, lev smečce, včelí královna úlu apod. Nic z toho není pravda. Vím, nabídnete mnoho argumentů, pokusím se alespoň některé objasnit. Aby to bylo pro vás trochu přijatelné, dám vám jedinou možnou nadřazenost a to je nadřazenost sama sobě. To je princip Vesmíru z pohledu jediného zákona.
Podíváme se na dvě slova, vláda a řízení. Jistě cítíte rozdíl, ale vede vás to stále k tomu, že kdo řídí, ten vládne. Slovo řízení chápeme více směrem dovnitř, řídím tělo, řídím auto, řídím podnik. Vládnu, pak chápeme spíše směrem ven, vládnu rodině, vládnu lidem, státu apod.

Správně řídit, znamená dělat vše tak, aby vše co nejdokonaleji fungovalo. Aby vše fungovalo, musí být všichni spokojeni, neboť pokud nebude někdo spokojen, je vždy ohrožen celek. V lidském těle nespokojená buňka spustí rakovinný proces, ve společnosti vnikne rebelie, protest, občanské války, války. Vládnout mohu však tak, že ovládám pomocí víry, v Boha, v peníze, ideologii, společenský řád apod. V čase to funguje do té doby, než je objeven podvod a jedna víra je nahrazena jinou. Ukážeme si na dějinách, které vnímáte opravdu zcela naruby. Má li mít tedy vláda smysl, pak se musí transformovat na řízení. Řízení předpokládá správná fakta a ne nesmysly. Kdybych je měl vypsat, byla by to kniha, ale některými bych měl probudit vaši mysl.
Modrá krev.
Šlechtický titul.
Jakýkoliv titul.
A …nemohu dál, neboť bych musel každý jednotlivý nesmysl představit naruby.

Raději:
Představte si, to co už se v naší společnost stalo: Měsíc bez vlády, měsíc bez prezidenta.
Představte si teď svou milovanou Prahu měsíc bez popelářů.
Nad tím přemýšlejte.
To je o vládě, řízení a jedinci.
To je o transformaci myšlení.

Jediná možná nadřazenost je nadřazenost celku a prospěšnosti celku, pozor to není komunismus, komunismus je vládá elit, toto je mnohem blíže k utopii. Mozek nevládne celku, ale řídí, pokud dostane informace o ohrožení, vydá podle vás příkaz třeba svalovým buňkám k útěku, ale ty mohou utíkat, pokud se stejně dobře najedly jako mozkové buňky, jinak dostanou křeč a je konec. To je rozdíl ve vládě a řízení.

Kolektivní vědomí na úrovni živočichů funguje stejně, lev nevládne smečce, ale jen ji řídí, stojí na pomyslném vrcholu, je však pak nejohroženější. Má jediný úkol, předat co nejlépe co nejvíce svých genů, informací. Jakmile zaváhá, zbytečně ztratí energii, ztrácí i pozici, nedá se to zkráceně napsat, věřte však, že je nejkratší dobu členem smečky.
Ještě zajímavější je sledovat kolektivní vědomí hejna ryb, komáru, stáda. Tady existuje slovo "overmind". Někteří vědci si tohoto povšimli, ale všeobecně se o tom mnoho nehovoří.
Stručně se pokusím objasnit, tak jak jsem si přečetl, ale pak ukázat z pozice filosofie Vesmíru.
Podstata je v tom, že hejno reaguje a pohybuje se najednou, nenásledují vůdce, ani nereagují na povel, vždy by bylo patrno nějaké zpoždění, ten co řídí a vydává pokyn je právě kolektivní vědomí.
I lidé jemu částečně podléhají a je součástí naší podvědomé psychiky, chování mas, podléhání davu, panika apod. To jsou informace, které můžete získat.
Z pohledu filosofie Vesmíru je to transformace individuálního vědomí, k vědomí celku. Ještě jednou od mého Já, k Já společnosti.

Začal jsem přemýšlet, co umožňuje buňce se tak chovat, nemyslet na sebe, ale vše dělat ve prospěch celku. Nejdříve mne napadlo a některé indicie k tomu vedly, že je to přístup k energii, má všeho dostatek. Nesměroval jsem své myšlení tímto směrem, zákonitým výsledkem z hlediska společnosti člověka bylo, že musí přijít nové zdroje energie přístupné všem. Magnetický motor, Teslův zdroj energie, gravitační energie a v neposlední řadě i antropogenní elektrárny (viz jinde).
Ztráta možnosti ovládat energii by mohla vést ke ztrátě schopnosti ovládat. Pořád mi něco chybělo a mělo to nějaký zádrhel.
Pak se to však zjevilo, to vše o čem jsem přemýšlel, přijde, je to do jisté míry podmínkou, ale spustit to musí zcela něco jiného. Zpustí to absolutní přístup k informacím, buňka se rozhoduje ne podle příkazu, ale podle toho, že dostává absolutně všechny informace a pak nemůže jednat jinak než ve prospěch celku. Tuto myšlenku mi pomohl potvrdit i technologický přístup k informacím v podobě internetu, je to příprava, má však ještě nedostatky, může být stále do jisté míry ovládán, především mylnými informacemi a cenzurou.

Co může toto vyrušit?
Vám ještě nepředstavitelné, ale skutečná nahota mysli.

Naše schopnost vnímat našimi smysly nepostřehnutelné, obecně nazýváme intuicí, není úkolem tohoto povídání ji dokazovat. Každý z nás má nějakou zkušenost, někdo ji přijímá, někdo věří v náhodu. Tato schopnost je dnes součástí našeho podvědomí. Jsme jí však všichni vybaveni. Při transformaci mysli dojde k jejímu - chcete-li přepólování, stane se součástí našeho vědomí. Z vnitřku se transformuje ven. Stále stejná zákonitost Vesmíru.

Co to bude znamenat?

Pokusím se alespoň naznačit.
V úvodu jsem uvedl, že veškeré informace budou dostupné všem. Nebudete moci cokoliv skrývat, vaše mysl bude nahá, všechny vaše myšlenky budou přístupné všem. Nebudete moci někoho oklamat, nebudete moci něco dělat jen ve svůj prospěch, nebudou fungovat žádné filosofie ve prospěch skupiny, nebudete moci válčit, neboť všichni budou znát váš záměr.
Jediné co budete moci, bude odevzdávat energii ve prospěch celku, čím lépe se bude dařit celku, tím lépe se bude dařit vám, jiná možnost není. Nebudete si moci přivlastňovat cizí práci, zmizí práce bez vytváření hodnot, zmizí nesmysly jako banky, burzy a především zmizí závislost na vládnoucích, transformuje se na závislost na celku. Zcela jiný vztah se objeví k majetku. Soukromý majetek se stane skutečně soukromým. Budete mít přesně tolik, kolik sami zvládnete. Nebude nikdo pro vás pracovat, budete pracovat jen sami pro sebe a tím pro celek. Pokud bude vznikat kolektivní vlastnictví, pak bude fungovat na množství vložené energie, nikoliv na tzv. důležitosti, významnosti práce. Pokud budou zachovány v počátku peníze, pak mzdy budou za kvalitu práce, nikoliv podle postavení. Energie vědce je stejná jako energie fyzicky pracujícího. Toto je fyzikální zákon, který dávno známe, ale vůbec se jím neřídíme. Platy řídících budou stejné jako platy dobrých tvůrců hodnot. Všichni budou vědět kolik řídících je potřeba. Prudce stoupne efektivita, bez zbytečných a složitých zákonných omezení. Nebudou nutní úřednici, neboť nebudou potřeba zákony. Vše bude všeobecně známo. Nebude nutná žádná vláda, zůstane jen něco, co již z historie známe a fungovalo to - rada starších, lépe rada moudrých - mozek, který bude analyzovat, předávat informace vizí, všichni se zákonitě začnou chovat tak, aby to nenarušilo fungující organismus. (toto jsem vybral z "Organické společnosti.")
Ve světě naruby vám mohu dnes nabídnout pohledy, jak asi vaše nahota vědomí bude vnímat.
Už dnes je cítit, jak mnozí se snaží ukázat své vnitřní já, jen se podívejte kolik je již zde blogů, každý chce ukázat především svůj svět a ten bude brzy přístupný všem.

Bude to nejnádhernější proměna pro ty, kteří mají čistá srdce a čistou mysl. Ti ostatní zabloudí v kruhu zla, bude to jejich osobní volba. (více v knize "Cesta zla je pro mne nepřijatelná.")